Chúa Nhật tuần 19 Thường niên

 Suy niệm 1 Vua 19:4-8

 

Dậy mà ăn!  (1 Vua 19:5)

 

          Ngôn sứ Ê-li-a thất vọng chán nản.  Hoàng hậu I-de-ven ra lệnh giết ngài.  Mấy hôm trước, Ê-li-a còn thấy mình hân hoan vui sướng.  Ngài đã “song đấu” với bốn trăm ngôn sứ của thần ngoại Ba-an.

          Vậy mà chỉ trong ít ngày, Ê-li-a đã đi từ vui mừng tới hoàn toàn chán nản.  Ngài đã từ thái độ tin tưởng Thiên Chúa mà không hề hãi sợ đến trạng thái lo lắng mất mạng.  Ngài đã từ cảm nhận mình là một sứ giả đặc biệt của Thiên Chúa đổi thành cảm nhận như mình là cây nho không sinh trái và vô dụng. Tình trạng tồi tệ đến nỗi Ê-li-a còn xin Chúa lấy mạng sống của ngài đi nữa.

          Trong lúc khốn cùng ấy, Chúa đã sai thiên sứ tới mang lương thực để giúp đỡ Ê-li-a.  Thiên sứ bảo ngài:  “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa” (1 Vua 19:7).

          Giống như ngôn sứ Ê-li-a, tất cả chúng ta đều có những lúc vui mừng và những khi chán nản.  Chúng ta có thể bị tù, có thể phải đương đầu với những khó khăn tại sở làm hoặc tại gia đình, chúng ta có thể mất lòng tin và cảm thấy giống như thất bại.  Những lúc khó khăn này có thể làm khô cằn sức sống của chúng ta.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su nói với dân chúng rằng Người là Bánh Trường Sinh “từ trời xuống” (Gio-an 6:51).  Cao trọng hơn cả lương thực Thiên Chúa đã ban cho ông Ê-li-a, Chúa Giê-su ban cho chúng ta bánh trường sinh là chính Mình Máu Người.  Người ban cho chúng ta sự sống của Người qua Bí tích Thánh Thể, để chúng ta không khi nào mất niềm hy vọng.  Khi chúng ta cầm lấy mà ăn, Chúa Giê-su có thể nâng đỡ tâm hồn đầy sợ hãi và tan vỡ của chúng ta.  Chỉ nguyên cử chỉ ăn Bánh này cũng có thể giúp chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn.

          Bí tích Thánh Thể giúp chúng ta giữ vững đức tin ngay cả khi chúng ta chán nản.  Bí tích ấy nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su đã hoàn toàn làm con người giống như chúng ta mọi sự, trừ tội lỗi.  Người đã bị cám dỗ giống như chúng ta.  Người đã đau khổ giống như chúng ta.  Cho nên tự bản thân, Người biết thế nào là gặp khó khăn.

          Vậy hôm nay, bạn hãy nhận lấy mà ăn vì biết rằng Chúa Giê-su ở với bạn qua mọi lúc khó khăn nhất cuộc đời bạn.  Người sẽ ban cho bạn nghị lực để đi hết quãng đường dài.

 

          “Lạy Chúa, Chúa là Bánh Trường Sinh”.