Thứ Bảy tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:13-15

 

Cứ để trẻ em đến với Thầy.  (Mát-thêu 19:14)

 

          Trong thời Chúa Giê-su cũng như thời chúng ta, một số người được đánh giá cao hơn người khác.  Các vị lãnh đạo tôn giáo và những người xuất thân từ gia đình giàu có được rất mực kính trọng.  Thấp hơn là những người lao động, thí dụ những người dân chài, rồi thấp hơn nữa là phụ nữ và cuối cùng là trẻ em.  Cho nên người ta không lạ khi thấy các môn đệ Chúa xua đuổi trẻ em đi khi chúng muốn đến gần Chúa Giê-su.

          Nhưng Chúa Giê-su không hề có chút phân biệt như vậy.  Người đánh giá cao trẻ em và nói rõ cho các môn đệ biết rằng Nước Trời thuộc về “những ai giống như chúng” (Mát-thêu 19:14).

          Ngày nay trẻ em có thể còn được đánh giá cao hơn nữa, ngoại trừ hai trường hợp:  những trẻ em chưa sinh ra đời và những trẻ em khuyết tật.  Chúng thuộc về hạng người đứng hạng chót, những người không có trí khôn, những người ngoại quốc và những người không nhà, không nghề nghiệp, không tiền bạc.

          Việc xuống cấp con người không phải là đường lối của Chúa Giê-su.  Nhưng Người đánh giá cao mọi cá nhân Người đã dựng nên.  Người trân quý họ và luôn dành thì giờ cho họ.  Người đã làm thế trong lúc thi hành sứ mệnh khi Người chạm tới những kẻ phong hủi, ăn uống với những người thu thuế và gái điếm, nói năng dịu dàng với người phụ nữ bị tố cáo phạm tội ngoại tình.

          Chúa Giê-su đã không ngừng biểu lộ sự chăm sóc cho những kẻ thiếu thốn khi Người lên trời.  Chúa tiếp tục làm việc ấy hằng ngày qua dân Chúa.  Nhờ các vị thừa sai đến những nước nghèo khổ, nhờ các anh chị em tu sĩ đang sống giữa người nghèo tại trung tâm thành phố và nhờ mọi người đang mạo hiểm phục vụ ở nhà dưỡng lão hay trại giam, nhờ tất cả những phương thức này và nhiều phương thức khác nữa, Chúa tiếp tục đổ tràn tình yêu Người xuống trên người nghèo và kẻ bị xã hội loại bỏ.

          Còn những nghĩa cử của bạn nói lên điều gì?  Bạn có giống như Chúa Giê-su luôn tiếp nhận người khác, hay bạn giống như các môn đệ phân biệt tầng lớp dân chúng?  Lần tới khi gặp một người không giống như bạn, bạn đừng bỏ đi nhé.  Hãy chào hỏi họ.  Hãy dành chút thì giờ để biết tên của họ.  Hãy nhìn thẳng vào người ấy và kiên nhẫn để họ thổ lộ câu chuyện của họ.  Biết đâu được?  Có lẽ có cách nào đó để bạn giúp đỡ họ.

          Chúa Giê-su quý trọng mọi người.  Cũng như Người đã để cho trẻ em đến với Người, bạn hãy để cho người khác đến gần bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thấy Chúa đã đánh giá cao “những kẻ bé nhỏ nhất”.  Xin Chúa dạy dỗ con, để mọi lời nói và hành động của con đối với họ phản ánh được lời nói và hành động của Chúa”.