Thứ Hai tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 17:22-27

 

Con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra:  anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan.  (Mát-thêu 17:27)

 

          Tất cả chúng ta làm sao có thể kiếm được tiền từ miệng cá để mà đóng thuế!  Chắc chắn Chúa Giê-su đã làm cho Phê-rô ngạc nhiên qua cách trả thuế không bình thường này.  Phải chi Chúa Giê-su cứ đứng bên cạnh chúng ta suốt ngày, hiện diện hữu hình và giải thích cho chúng ta phải làm thế nào đương đầu với thử thách.  Làm yên lòng người thu thuế chỉ là bước đầu thôi!

          Chân lý là Chúa Giê-su yêu thích chia sẻ những tư tưởng của Người.  Người luôn nói với chúng ta.  Hoặc để nói với chúng ta một cách riêng tư hơn, Người chỉ nói với bạn thôi.

          Đôi khi Chúa Giê-su nói thẳng đến những nhu cầu thực tiễn.  Người đã cho ông Phê-rô một phương thức cụ thể (bất thường) để giải quyết khó khăn.  Chúa cũng có thể làm điều ấy cho bạn nữa.  Vậy bạn hãy cố dựa vào sự hiện diện của Người và lắng nghe ở những thời điểm khác nhau trong ngày.  Có lẽ một ý tưởng nào đó sẽ nảy ra trong những tư tưởng của bạn khi bạn hỏi về một vấn đề hoặc một nhu cầu.  Hoặc có lẽ một người bạn sẽ đưa ra một đề nghị xem ra rất đúng.  Chúa Giê-su có thể nói với bạn qua người bạn ấy đấy!

          Có những lần Chúa Giê-su nói theo những cách bí nhiệm hơn, giống như Thiên Chúa đã phán dạy ngôn sứ Ê-dê-ki-en trong bài đọc 1 hôm nay.  Ê-dê-ki-en nhận thấy Thiên Chúa đã nói với ngài trong cơn gió mạnh, lửa bùng cháy, tiếng cánh chim đập, và nước đổ – ngay cả khi ngài không chắc chắn hiểu được ý nghĩa sứ điệp.  Điều ấy đôi khi giống như trường hợp học ngoại ngữ.  Có những khi Thiên Chúa phán dạy qua giấc mơ, thị kiến, thậm chí qua cả một con lừa biết nói nữa (Dân số 22:22-35)!

          Thường thì Chúa phán dạy theo những cách thông thường.  Người có thể dùng một câu Kinh Thánh để đánh động tâm hồn bạn.  Một bài giảng trong Thánh lễ dường như đã được viết sẵn để giúp đỡ bạn.  Hoặc một cuộc nói chuyện giúp bạn nhận được hướng dẫn, khích lệ hoặc khôn ngoan khi bạn cần đến nhất.

          Chúa có thể sử dụng mọi sự.  Người luôn phán dạy và phán dạy mọi nơi.  Dần dần bạn có thể học lắng nghe tiếng Chúa.  Rồi nhờ tập luyện, bạn sẽ hiểu nhiều hơn điều Chúa nói và cách Người muốn bạn đáp lại.

 

          “Lạy Cha, Cha biết những nhu cầu và những ước muốn của con.  Xin Cha mở tai con hôm nay để con nghe điều Cha nói với con!”