Thứ Năm tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:21 – 19:1

 

Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?  (Mát-thêu 18:21)

 

          Có lẽ ông Phê-rô đã không hỏi câu hỏi này vì tò mò đâu.  Nhưng có điều gì đó Chúa Giê-su đã nói hoặc một sự kiện nào đã khiến cho ông Phê-rô hỏi Chúa về mức độ phải tha thứ.

          Thực lạ là có bao nhiêu tư tưởng giận dữ hay thù hận người khác cứ lẩn quẩn trong đầu óc chúng ta.  Không phải vì chúng ta thích có những tư tưởng tiêu cực này.  Nhưng có thể là vì chúng ta không biết phải làm sao thoát ra khỏi những tư tưởng ấy, hoặc vì chúng ta chưa sẵn sàng tha thứ.

          Khi ông Phê-rô hỏi Chúa Giê-su “Con phải tha đến mấy lần?” thì Chúa Giê-su chỉ nói “Hết mọi lần”.  Người nói chúng ta phải giống như Cha trên trời, Đấng không khi nào ngừng tỏ lòng thương xót chúng ta.

          Để minh chứng điều này, Chúa Giê-su kể một dụ ngôn về người đầy tớ không biết tha thứ.  Người này dù đã được tha một món nợ khổng lồ, nhưng lại không muốn tha cho người bạn một món nợ rất nhỏ.  Vì thế ông chủ đã hỏi hắn:  “Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi?” (Mát-thêu 18:33).

          Theo luận lý của tình yêu, sự tha thứ sẽ nuôi dưỡng thêm tha thứ, và lòng thương xót phải nảy sinh lòng thương xót.  Nhưng tên đầy tớ không biết tha thứ này đã làm theo luận lý ích kỷ của hắn.  Hắn tin là lòng thương xót nhận được chẳng liên quan gì với lòng thương xót cho đi.

          Chúa xin chúng ta hãy tỏ lòng thương xót lẫn nhau.  Điều ấy nói thì dễ, nhưng thực hành quả thực khó lắm.  Chúng ta phải có khả năng buông đi những tổn thương, ít nhất là những tổn thương nho nhỏ.  Đừng để cho những kiêu căng vụn vặt lớn dần lên trong chúng ta.  Trái lại, hãy tha thứ.

          Khi phải đối phó với những nỗi đau lớn hơn, việc ấy sẽ khó nếu người ta không thể tha thứ hoàn toàn.  Nhưng đây là bốn bước đơn giản có thể giúp cho chúng ta:  thứ nhất, hãy cảm tạ Chúa Giê-su vì Người hết sức thương xót bạn.  Thứ hai, hãy nói với Chúa Giê-su là bạn thực sự muốn tha thứ cho kẻ làm tổn thương bạn, nhưng việc ấy làm bạn quá đau đến nỗi ngay bây giờ không thể tha thứ được.  Thứ ba, hãy biết rằng Chúa Giê-su đang ở với bạn.  Người biết bạn đang đau đớn như thế nào.  Người hiểu.  Người vẫn yêu thương bạn.  Sau hết, bạn hãy xin Chúa Giê-su ban ơn cho bạn biết tha thứ dần dần.

          Đôi khi những tổn thương thật sâu xa đòi hỏi nhiều tháng năm mới được chữa lành.  Chúa Giê-su biết việc này và Người am hiểu.  Người kiên nhẫn vô cùng, cũng như Người quảng đại vô cùng khi ban cho bạn ân sủng và lòng thương xót của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết tha thứ cho mọi người”.