Thứ Sáu tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:3-12

 

Có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?  (Mát-thêu 19:3)

 

          Chẳng phải đây như là câu chuyện đời chúng ta sao?  Có một lý tưởng tất cả chúng ta đều muốn đạt được, nhưng lại rất khó.  Chúng ta cảm thấy mình muốn nhắm tới đích cao, nhưng chúng ta thường lại hụt hẫng.

          Khi Chúa Giê-su nói với nhóm Pha-ri-sêu về vấn đề ly dị, Người đề cao lý tưởng:  “Thuở ban đầu, không có thế đâu” (Mát-thêu 19:8).  Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để trở nên một xương một thịt trong mối liên kết không thể phân ly.  Nhưng khoản luật Mô-sê cho phép cấp “giấy ly dị” đã nhìn nhận một thực tại lộn xộn và đau đớn, đó là một số tương quan hôn nhân đã trở nên quá tai hại đến nỗi không thể tiếp tục.

          Đúng vậy, Chúa Giê-su muốn mọi hôn nhân đều được thành công.  Người muốn chúng ta phải trung thành trong mọi phương diện cuộc sống.  Nhưng Người cũng biết chúng ta yếu đuối và bị thương tổn.  Người biết chúng ta không hoàn toàn trung thành với những điều răn cấm nói dối, gian lận hoặc nói xấu.  Người biết chúng ta phải phấn đấu để yêu thương nhau và biết bao lần chúng ta đã đầu hàng trước những ước ao sa ngã.  Người biết thế nào là cảm giác bị phản bội của người chồng hay người vợ.  Nếu lý tưởng trong những tương quan hằng ngày của chúng ta mà còn xa vời như thế, nói chi đến tương quan mật thiết hôn nhân lại càng nhức nhối và đau khổ hơn nhiều.

          Nhưng chính vì vậy Chúa Giê-su đã trở nên người phàm như chúng ta!  Người đến để gặp gỡ chúng ta giữa những tình trạng hỗn độn của chúng ta, để cùng sánh bước với chúng ta trong những phấn đấu, và để cho chúng ta thấy phương thức thắng vượt được những trở ngại đó.  Người ban cho chúng ta lòng thương xót, chữa lành và sự cảm thông trên suốt đường đời chúng ta.  Điều ấy không giản dị, không dễ dàng.  Chúng ta sẽ không luôn thành công đâu.  Nhưng Người ở với chúng ta.

          Vậy nếu bạn là người đang sống bậc hôn nhân mà mọi sự vẫn tốt đẹp, hãy chúc tụng và cảm tạ Chúa.  Hãy xin Chúa gìn giữ vợ chồng bạn ở với nhau trong tình yêu của Chúa.  Nếu bạn là người kết hôn nhưng mọi sự không êm xuôi, hãy biết rằng Chúa Giê-su đang ở với bạn để ban sức mạnh cho bạn và để ân sủng Người giúp đỡ bạn trước phong ba bão táp.  Còn nếu bạn đã đi qua cái đau của ly dị, hãy biết rằng Chúa Giê-su vẫn còn ở với bạn.  Người thấy rõ nỗi đau của bạn.  Người thấy mọi lý do đã gây ra chia lìa.  Nhưng Người vẫn yêu thương bạn và ban cho bạn lòng thương xót, chữa lành và đồng hành với bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con luôn nương tựa vào lý tưởng tình yêu Chúa đã chỉ cho con!”