Thứ Tư tuần 19 Thường niên

Lễ Đức Mẹ lên trời

 

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

 

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.  (Lu-ca 1:48)

 

          Khiêm nhường là gì?  Nghĩ tới một người khiêm nhường, có thể chúng ta hình dung ra đó là một con người lặng lẽ, không tự phụ.  Có lẽ chúng ta nghĩ đến “một bông hoa ẩn núp”, một người không dám liều lĩnh xông xáo vì thiếu tự tin.  Chúng ta cũng có thể nghĩ tới một người khi được khen tặng thì phản đối, cho rằng mình không tốt như người ta tưởng đâu.  Vậy khiêm nhường đích thực là gì?

          Chúng ta hãy nhìn vào Mẹ Ma-ri-a trong ngày lễ kính Mẹ hôm nay.  Quả thực khi ánh sáng chiếu rọi trên Mẹ thì Mẹ đang hướng lòng lên Chúa.  Một chân lý nữa là Mẹ biết rằng mọi ân phúc đều do Chúa mà đến.  Nhưng không điều nào kể trên có thể làm cho Mẹ phải rút lui vào bóng tối!

          Bạn hãy tưởng tượng một thiếu nữ mới mang thai và làm một chuyến đi chỉ có một mình, hầu hết là đi bộ và không có những tiện nghi nào như thế giới ngày nay, để đi thăm người chị họ sống tại miền núi Giu-đê.  Thật là gan dạ!

          Sách Tin Mừng đầy những thí dụ về đức khiêm nhường tích cực của Mẹ Ma-ri-a:  thưa xin vâng để mang thai ngay cả trước khi Mẹ và thánh Giu-se chung sống;  là bà góa trọng tuổi rong ruổi lên Giê-ru-sa-lem để ở bên Chúa Giê-su khi Người thi hành sứ vụ và chịu đóng đinh vào thập giá;  liều mình bị bắt vì liên lạc với các môn đệ của Chúa Giê-su sau khi Chúa lên trời.

          Mẹ Ma-ri-a cương quyết, hoạt động và mạnh dạn, nhưng điều này không có nghĩa là Mẹ kiêu hãnh!  Mẹ chỉ chọn lựa làm điều Thiên Chúa kêu gọi Mẹ làm.  Mẹ biết mình không đủ sức để thi hành kế hoạch của Chúa, nhưng điều ấy không ngăn cản được Mẹ.  Mẹ không tìm cách rút lui vì thấy mình yếu đuối hoặc thấp hèn.  Thay vì cho rằng mình không đủ điều kiện, tức một ý thức khiêm tốn giả tạo, Mẹ đã can đảm tiến tới và xả thân cho sự trung thành của Chúa.

          Chúa đang kêu gọi bạn giúp xây dựng vương quốc Người và Người xin bạn hãy hành động với lòng khiêm nhường.  Một con người khiêm nhường không thu mình trong sợ hãi, nhưng sẽ hành động với đức tin và lòng tín thác vào Chúa.  Hôm nay mừng lễ Mẹ lên trời, chúng ta hãy coi sự kiện Mẹ về trời như triều thiên dát ngọc nạm vàng dành cho đức khiêm nhường của Mẹ.  Phải, Chúa thực sự “nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lu-ca 1:52).  Mẹ đã tiến tới trong đức tin thì giờ đây mẹ được tôn vinh làm Nữ vương trời đất!

         

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đưa Mẹ Chúa lên ngồi với Chúa trên thiên đàng vì Mẹ đã khiêm nhường thưa xin vâng.  Xin Chúa giúp con sống đức khiêm nhường ấy”.