Chúa Nhật tuần 20 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 19:4-8

 

Hãy thấm nhuần Thần Khí.  (Ê-phê-xô 5:18)

 

          Hôm nay bạn có bài tập.  Để giúp bạn làm bài tập này dễ hơn, chúng tôi in lại bài đọc 2 hôm nay:

 

15 Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan,16 biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.17 Vì thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa.18 Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí.19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.

 

          Bạn hãy điền vào chỗ trống năm sự biến đổi quan trọng trong đoạn thư trên:

          1.  Từ khờ dại thành …..            (câu 15)

          2.  Từ ngu xuẩn thành …..                   (câu 17)

          3.  Từ say sưa rượu chè thành   …..    (câu 18)

          4.  Cùng nhau đối đáp những …, …, …  (câu 19)

          5.  Trong mọi hoàn cảnh, hãy …..        (câu 20)

 

          Thánh Phao-lô dạy:  “Anh em hãy thấm nhuần Thần Khí”, và ngài dạy phải thấm nhuần như thế nào.  Vậy trong giờ cầu nguyện hôm nay, bạn hãy làm ba việc sau:

          1)  Hãy đọc Thánh Vịnh Đáp ca và cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn được tràn đầy ân sủng và sự khôn ngoan của Chúa.  Hãy cố gắng cảm nhận điều Người đang phán dạy bạn:  Có lẽ là một ơn soi sáng mới, có lẽ là một khích lệ, có lẽ ơn dẫn dắt để biết phải hành động thế nào hôm nay.

          2)  Hãy cảm tạ Chúa Giê-su về tất cả những phúc lành bạn nhận được.

          3)  Hãy nói năng với mọi người bạn gặp hôm nay với thái độ dịu dàng và yêu thương, quảng đại và kiên nhẫn.  Hãy để việc này làm thành một bài ca thân ái tặng cho họ.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa hãy đến và cho con được tràn đầy tình yêu Chúa”.