Thứ Bảy tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:1-12

 

Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống;  còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.  (Mát-thêu 23:12)

 

          Mang một sợi dây có thánh giá ở trên cổ có thể là cách nhắc nhở bạn hãy nhớ đến Chúa trong ngày sống.  Nhưng bạn thử tưởng tượng phong trào mới nhất ngày nay là người ta mang những sợi dây chuyền có thánh giá càng lúc càng lớn hơn để phô trương lòng đạo đức.  Một thời gian sau, việc ấy bắt đầu mang tính cách phản lại, có phải không?  Khi người ta bắt đầu mua những thánh giá lớn hơn thì lý do thành thực của họ để mang những thánh giá ấy lại mất hẳn đi ý nghĩa của sự thánh thiện.

          Đây là điều Chúa Giê-su cho thấy qua bài Tin Mừng hôm nay.  Các hộp kinh (tefellin) Chúa Giê-su nói đến ở đây là hai cái hộp nhỏ làm bằng da mà một số người Do-thái ngày nay vẫn còn đeo.  Các hộp ấy chứa mảnh giấy da ghi những câu Kinh Thánh quan trọng.  Một hộp được buộc lên trán, còn hộp kia buộc vào phía trong cánh tay để nó chạm vào ngực.  Lý do đeo các hộp kinh là để giúp người mang nhớ đến Chúa trong tâm trí họ cũng như trong hành động họ làm.

          Tuy nhiên, như chúng ta thấy trong bài đọc hôm nay, một số người Pha-ri-sêu bắt đầu mang những hộp kinh lớn hơn và rộng hơn với mục đích phô trương lòng đạo đức của mình lớn hơn người khác.  Họ cũng bắt đầu nới thêm những tua áo với cùng một ý đồ.

          Các việc đạo đức nằm sau những dấu chỉ lòng sùng đạo dĩ nhiên vẫn có giá trị và thánh thiện.  Nhưng chúng ta hãy chắc chắn rằng lối sống của chúng ta phải phù hợp với những dấu chỉ bề ngoài của việc đạo đức.

          Để gìn giữ tâm trí chúng ta, cách tốt nhất là bằng những việc cầu nguyện hằng ngày, việc thống hối và việc phục vụ.  Những việc này không lóng lánh như những thánh giá mới tinh đeo trên cổ, nhưng không sao cả.  Khi đến với Chúa Giê-su, chúng ta sẽ thấy Người đến với chúng ta.  Dần dần chúng ta thấy mình trở nên giống Chúa hơn, thấy mình như những máng chuyển ơn Chúa Thánh Thần.

          Chúa Giê-su không quan tâm đến những gì chúng ta đeo trên cổ, trên đầu hoặc trên tay cho bằng những gì chúng ta đeo trong tâm hồn chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con chú tâm đến việc yêu mến Chúa và dân Chúa.  Xin Chúa làm cho lòng yêu mến Chúa của con được tăng triển từ nội tâm, để nó chiếu tỏa qua mọi điều con nói, suy nghĩ và hành động”.