Thứ Hai tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:16-22

 

Nếu anh muốn nên hoàn thiện  (Mát-thêu 19:21)

 

          Nhiều đứa trẻ mơ ước làm một lực sĩ thế vận hội.  Nhưng giấc mơ ấy không thể thành sự thực nếu không làm việc vất vả.  Mỗi ngày thức dậy là người lực sĩ phải để hết tâm vào việc tập luyện, ăn uống đúng cách và huấn luyện tinh thần cần thiết để đạt được giấc mơ thế vận hội.  Việc ấy đòi hỏi rất nhiều thời giờ, cố gắng và hy sinh, tức là một lòng nhiệt thành làm điều gì giúp đạt tới mục đích.

          Nếu những điều kiện để trở thành lực sĩ thế vận đòi hỏi sự cam kết như vậy, thì đời sống thiêng liêng còn đòi hỏi chúng ta hơn thế nào nữa?  Người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay muốn biết mình phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời.  Nhưng khi Chúa Giê-su nói với anh về việc hết lòng lo cho Nước Thiên Chúa, anh đã buồn bã bỏ đi vì cảm thấy hy sinh quá lớn lao. 

          Chúng ta biết mình không thể tự làm gì để được sống đời đời.  Nhưng chúng ta chỉ cần thành tâm theo Chúa Giê-su.  Điều này nghĩa là gì?  Từ điển định nghĩa một lòng một dạ là “để cho một mục đích hoặc quyết tâm thúc đẩy mình”.  Mục đích của chúng ta, giấc mơ của chúng ta là nên giống Chúa Ki-tô.  Và điều ấy đòi hỏi phải quyết tâm chú trọng vào tư tưởng, lời nói và hành động – thậm chí cả những mối tương quan của chúng ta và đường lối chúng ta sử dụng thì giờ nữa – để tiến tới lý tưởng nên giống Chúa Ki-tô.

          Mỗi người chúng ta có con đường riêng để đạt mục đích nên giống Chúa Ki-tô.  Nghĩa là mỗi người cần phải phát triển “chương trình đào tạo” của riêng chúng ta.  Đúng vậy, có những điều rõ ràng:  việc tập luyện (cầu nguyện và đọc Kinh Thánh) và việc ăn uống kiêng cữ (lãnh nhận Bí tích).  Những việc khác có thể bắt nguồn từ những gì bạn biết về các yếu đuối của mình hoặc những tài năng và nhân đức bạn đang cố gắng phát huy.  Có thể trong khi những người chung quanh bạn đang nói xấu nói hành người khác, thì bạn cần phải bước ra khỏi tình huống ấy.  Hoặc có thể bạn cố gắng dành ra một chút tiền từ tiền lương tháng để làm việc bác ái.

          Phải cố gắng từ bỏ mình, nhưng tin vui là càng làm như thế, bạn càng thấy dễ từ bỏ mình hơn.  Càng gần mục tiêu, bạn càng thấy nhiệt tâm để thực hiện những gì giúp bạn tấn tới thêm.

          Vậy bạn hãy nhất tâm với Chúa Giê-su hôm nay.  Có thể bạn không hy vọng trở thành một lực sĩ thế vận hội, nhưng bạn có thể nghĩ đến ngày hôm nay như là ngày đầu tiên của việc “huấn luyện”!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là phần thưởng con tìm kiếm.  Xin Chúa giúp con nhất tâm theo Chúa”.