Thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

 

Suy niệm Gio-an 1:45-51

 

Các anh sẽ thấy trời rộng mở.  (Gio-an 1:51)

 

          Ở dưới cây vả.  Đó là nơi Na-tha-na-en (tức Ba-tô-lô-mê-ô) đã ngồi khi Chúa Giê-su “thấy” ông (Gio-an 1:48).  Vậy ông làm gì dưới cây vả?  Có lẽ ăn trưa và nghĩ về những công việc phải làm.  Có lẽ đang mơ ước.  Một số người cho rằng việc ngồi dưới gốc cây vả là truyền thống khi người ta học hỏi Kinh Thánh, cho nên có thể Na-tha-na-en đang suy gẫm về những lời hứa của Thiên Chúa.  Nếu đúng vậy thì thật là một chuẩn bị tuyệt vời để ông gặp gỡ Chúa Giê-su.

          Từ bao thế kỷ, lời hứa của Thiên Chúa đã nâng đỡ Ít-ra-en qua những lời an ủi, dẫn dắt và hy vọng.  Một cô dâu lộng lẫy, một thành đô và một đền thờ lấp lánh vinh quang Thiên Chúa, tất cả đều là những hình ảnh nói lên một tương lai an bình khi Thiên Chúa sống giữa dân Người và làm cho họ trở nên ánh sáng muôn dân.

          Chắc chắn Na-tha-na-en đã có được sức mạnh là nhờ suy niệm về cuộc sống mai sau này, cả khi ngài phải đối phó với hiện tình đô hộ của đế quốc Rô-ma.  Có lẽ điều này đã giúp ngài mở mắt để nhận ra Chúa Giê-su là “Con Thiên Chúa” và là “Vua Ít-ra-en”, Đấng sẽ đem lại trật tự cho muôn loài.  Chúng ta còn biết rằng cuộc sống mai hậu này đã khởi sự rồi.  Được rửa tội trong Chúa Ki-tô, chúng ta được sinh ra trong nước và Thánh Thần;  chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và công dân Nước Trời.  Giờ đây, như thánh nữ Ca-ta-ri-na Siena nói:  “Mọi đường lối lên trời đều là thiên đàng”.

          Như Na-tha-na-en ngồi dưới gốc cây vả chiêm niệm lời hứa của Thiên Chúa, thực là ý tưởng hay cho hết thảy chúng ta nếu chúng ta dành thời giờ thinh lặng và đầy hy vọng để chiêm niệm.  Chúng ta có thể tưởng tượng ra thiên đàng như thế nào.  Chúng ta có thể hình dung Chúa Giê-su được các thiên thần và chư thánh vây quanh.  Chúng ta cũng có thể nghĩ đến những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta hiện đang ở với Chúa Giê-su để chuyển cầu cho chúng ta, khích lệ chúng ta và vui mừng mỗi khi chúng ta hành động trong đức tin.

          Vậy hôm nay, bạn hãy đi và ngồi dưới gốc cây vả nào đó, có thể là một chiếc ghế, một góc nhà hoặc nhà nguyện chầu Mình Thánh Chúa của giáo xứ.  Nếu không kiếm được một chỗ như thế, bạn hãy tìm bất cứ nơi nào thấy dễ nhất để cầu nguyện.  Bạn hãy nâng tâm hồn lên với Chúa và để cho những lời hứa của Người tràn ngập tâm trí bạn.  Khi ấy, bạn hãy thinh lặng và lắng nghe tiếng Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã mở rộng cửa trời.  Lạy Chúa, xin cho con được thấy vinh quang Chúa!”