Chúa Nhật tuần 21 Thường niên

Suy niệm Gio-an 6:60-69

 

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  (Gio-an 6:68)

 

          Chuẩn bị cho dân Ít-ra-en tái cam kết giao ước với Thiên Chúa, ông Giô-suê đã kể lại những cách thức Thiên Chúa giải thoát họ khỏi tay quân thù.  Ông nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa đã chọn họ làm dân của Người và ban cho họ Đất Hứa làm sản nghiệp.  Đáp lại, Thiên Chúa muốn họ hãy tôn trọng và phụng sự một mình Người mà thôi (Giô-suê 24:1-15).

          Hôm nay trong Thánh lễ, chúng ta còn có một cơ hội nữa để cam kết với giao ước mới trong Chúa Ki-tô.  Kẻ thù chúng ta có thể không phải là gươm đạo từ những nước khác.  Nhưng giống như tổ tiên chúng ta trong đức tin, chúng ta phải đối phó với những trận chiến chống lại sợ hãi, kiêu căng, dốt nát và toa rập.  Có thể chúng ta không chinh phục một vùng đất, nhưng Chúa muốn tất cả chúng ta phải là chứng nhân cho lòng yêu mến Chúa Giê-su và tình thương yêu dân Chúa.

          Đây là lời kêu gọi cao thượng, cho nên đó là một điều tốt khi Chúa Giê-su hứa ban chính mình Người cho chúng ta làm sức mạnh để chiến đấu.  Chúng ta có phúc vì Người ban cho chúng ta chính sự sống của Người, để chúng ta có được ân sủng mà yêu thương vô điều kiện và tha thứ bảy mươi lần bảy như Người đã tha thứ.

          Nhiều môn đệ khi nghe Chúa Giê-su giảng về Bánh Trường Sinh đã không thể chấp nhận điều Người nói.  Tại sao họ cần ăn thịt và uống máu Người thì mới được sống đời đời với Thiên Chúa?  Họ đã có Lề Luật Mô-sê.  Nhưng ông Phê-rô đã      gạt qua những vấn nạn này mà tuyên bố:  “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Gio-an 6:68).  Cũng như Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất của dân Ít-ra-en khi họ chinh phục Đất Hứa, Chúa Giê-su là niềm hy vọng duy nhất của ông Phê-rô để sống cuộc đời trong trắng, yêu thương và tự do.

          Bạn sắp lãnh nhận Chúa Giê-su khi rước lễ.  Hãy nhìn Mình Thánh và Máu Thánh Chúa.  Bạn lãnh nhận một điều đã khiến cho các tín hữu kinh ngạc từ hai ngàn năm qua.  Có thể bạn không hiểu được mầu nhiệm vĩ đại này, nhưng bạn vẫn có thể làm vang vọng lời Phê-rô:  “Thưa Thầy, con biết đến với ai?  Thầy mới có thể ban cho con những gì con cần”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con biết mình yếu đuối, nhưng Chúa thì mạnh mẽ.  Xin Chúa giúp con theo Chúa đến bất cứ nơi nào Chúa đi”.