Thứ Ba tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:23-26

 

Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã.  (Mát-thêu 23:26)

 

          Ly kem ăn thật lẹ có thể để lại nào là hạt sơ-ri, mẩu vụn sô-cô-la, hạt đậu phọng.  Cái ly bên ngoài trông thật đẹp, nhưng bên trong thì dính lép nhép.  Điều này cũng giống như hình ảnh Chúa Giê-su dùng để làm cho nhóm Pha-ri-sêu phải chú ý.  Chúng ta biết có một ít người Pha-ri-sêu đã tin vào Chúa Giê-su và trở thành môn đệ Người, thí dụ như Ni-cô-đê-mô và Giu-se người A-ri-ma-thê.  Còn những người Pha-ri-êu khác đã khinh thường Chúa Giê-su.

          Lời Chúa Giê-su khiển trách có thể khe khắt, thậm chí có thể làm cho nội tâm bạn quặn đau.  Đúng thế, hầu hết chúng ta đều biết những lời của Chúa rất dễ dàng áp dụng cho chúng ta.  Nhưng Chúa Giê-su đâu có ý làm cho người Pha-ri-sêu (và cả chúng ta) xấu hổ mà phải thay đổi.  Người chỉ muốn chúng ta nhìn rõ sự thật:  đó là chỉ có Chúa Giê-su mới có thể rửa sạch “bên trong chén đĩa”, tức là bên trong tâm hồn chúng ta mà thôi (Mát-thêu 23:26).

          Bất kể lời Chúa Giê-su đánh động bạn mạnh mẽ như thế nào, bạn hãy chắc chắn điều này:  Thiên Chúa không giận dữ bạn đâu.   Người yêu thương bạn vô cùng, nên Người cố gắng mở mắt bạn để bạn nhận ra những hỗn độn còn lại trong tâm hồn bạn.  Lời trách mắng của Người là có ý mời gọi bạn hãy quay về với Người.

          Thánh Augustinô mà chúng ta mừng lễ hôm nay, đã có lần thưa với Chúa:  “Chúa đã dựng nên con để con nhận ra điều gì đó”.  Augustinô đã nhận ra Chúa Giê-su và sự thánh thiện của Người, rồi điều này đã giúp ngài nhận ra ngài cần có Thiên Chúa và khả năng trở nên giống như Chúa Giê-su.  Ngài thú nhận:  “Chúa đã kêu đã réo con để con không còn điếc nữa”.

          Chúa Giê-su đã lớn tiếng để phá tan cái điếc của những người Pha-ri-sêu.  Thiên Chúa là Đấng nhân lành và dịu dàng, và cũng là Đấng mạnh mẽ và khôn ngoan.  Cho nên bạn đừng sợ sức mạnh của tiếng Chúa.  Người không la mắng bạn:  “Nè, cái ly của con dơ quá!”  Nhưng Chúa mời gọi bạn hãy gần Người hơn để bạn có thể nghe Người kêu gọi:  “Thầy đây!  Hãy để Thầy giúp con”.

          Chúa Giê-su muốn giúp đỡ bạn.  Người muốn bạn nên thánh thiện giống như Người.  Người muốn cầm tay và dẫn dắt bạn khi bạn phải đối phó với bất cứ điều gì ngăn cách bạn với Người.  Có lẽ Người giúp bạn nhìn vào những gì còn dính trong ly kem của bạn.  Có lẽ Người dẫn bạn đến tòa giải tội để kỳ cọ cho sạch.  Một khi mọi sự đã trong sạch rồi, Thánh Thần sẽ làm cho đức tin vào Chúa Giê-su của bạn được sâu xa, và cho bạn cảm nghiệm tình yêu của Người thắm thiết hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin rửa sạch tâm hồn con”.