Thứ Bảy tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:14-30

 

Vì sợ hãi  (Mát-thêu 25:25)

 

          Bạn có đoán được mệnh lệnh nào xuất hiện thường xuyên nhất trong Kinh Thánh không?  Đó là Đừng sợ hãi.  Những lời này xuất hiện 74 lần, và lời giống như vậy “Đừng sợ” xuất hiện 48 lần.      Tất cả là 122 lần!  Thậm chí chúng ta không kể những cách thức khác mà Chúa bảo dân Người đừng để cho sự sợ hãi làm chủ họ.

          Thật là xấu hổ khi anh đầy tớ trong bài Tin Mừng hôm nay đã không coi trọng những lời này.  Chính sự sợ hãi đã khiến anh chôn dấu đi yến bạc ông chủ giao cho anh.  Chính sự sợ hãi đã làm cho anh nghĩ ông chủ là người hà khắc đòi hỏi vô lý.  Rồi cũng chính sự sợ hãi đã xô anh vào tối tăm, không một đồng xu dính túi.

          Đúng vậy, sợ hãi tự nó không phải là một tội.  Đôi khi sợ hãi là câu trả lời đúng trước một tình huống nguy hiểm.  Sợ hãi có thể mở đầu cho một phản ứng chiến đấu hay chạy trốn là cách để tự vệ.  Hễ khi nào chúng ta để cho sợ hãi trấn áp là chúng ta sẽ gặp rắc rối.  Thí dụ, nếu không cẩn thận, có thể chúng ta sẽ cố gắng né tránh Chúa, nhất là khi đi xưng tội, vì chúng ta sợ Chúa sẽ giận dữ với chúng ta.  Hoặc chúng ta có thể sẽ chôn dấu tài năng thay vì sử dụng chúng để xây dựng Nước Chúa, bởi vì chúng ta sợ mình sẽ thất bại.

          Bạn đừng để điều ấy xảy ra!  Khi cảm thấy sợ hãi dâng lên, bạn hãy nhớ rằng Chúa là Cha của bạn, chứ không phải viên lý hình hành quyết bạn.  Bạn hãy nhớ Người là “Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (Thánh Vịnh 103:8).  Rồi bạn hãy lấy bất cứ sự can đảm nào để bước tới bước kế tiếp.  Chúa sẽ ban cho bạn bất cứ sức mạnh nào bạn cần.

          Chúa yêu thích những khi chúng ta dẹp bỏ mọi sợ hãi vì yêu mến Người.  Người thích mỗi khi chúng ta tín thác vào lòng nhân lành của Người và bước đi trong đức tin.  Dù chúng ta không thành công như mong muốn, Chúa vẫn nói:  “Khá lắm!  Ngươi đúng là đầy tớ tài giỏi và trung thành” (Mát-thêu 25:21).  Người nhìn thấy đức tin của chúng ta, dù chúng ta có nghĩ là đức tin ấy yếu kém.  Người thấy lòng can đảm của chúng ta, dù chúng ta nghĩ là lòng can đảm ấy còn nhỏ bé.  Rồi Người sẽ trọng thưởng cho chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con thắng vượt mọi sợ hãi”.