Thứ Năm tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 1:1-9   

 

Kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su.  (1 Cô-rin-tô 1:2)

 

          Chúng ta thử khám phá bài đọc 1 hôm nay một cách khác xem sao.  Chúng ta hãy đặc biệt để ý đến các giới từ, thí dụ như: của, trong, trên, với.  Người ta dễ bỏ qua những giới từ này, nhưng chúng lại có thể tạo nên những khác biệt lớn, nhất là trong Kinh Thánh.

          Các giới từ biểu lộ những mối quan hệ.  Đôi khi chúng diễn tả các sự vật liên kết với nhau theo thể lý.  Thí dụ:  Người leo núi đang ở đâu?  trên núi.  Có khi chúng liên kết điều gì đó với nguồn gốc.  Thí dụ:  Cô ấy từ Á-căn-đình tới.  Các giới từ còn cho thấy điểm tới.  Thí dụ:  Chúng ta đang đi tới bờ sông.

          Thánh Phao-lô sử dụng các giới từ lập đi lập lại, tựa như một nhà thám hiểm tin tưởng vào dụng cụ đáng tin cậy của mình, để ngài diễn tả mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Ki-tô.  Bạn hãy nhìn vào bài đọc hôm nay để thấy được những cách thánh Phao-lô diễn tả mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Ki-tô.  Theo ngài viết,

                   *  chúng ta được thánh hiến trong Đức Ki-tô (1:2)

                   *  lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em (1:6)

                   *  Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô (1:9)

          Mỗi câu này đều nói cho chúng ta biết điều gì đó về mối tương quan của chúng ta với Chúa.

          Bạn hãy thử xét cụm từ “trong Đức Ki-tô” xem sao.  Bạn có thể nói rằng nó có nghĩa là sự sống của bạn đã hoàn toàn được hòa nhập vào sự sống của Chúa Ki-tô.  Trong Chúa Ki-tô, con người cũ của bạn đã chết đi.  Trong Chúa Ki-tô, bạn được sống lại và được trở nên tạo vật mới.  Trong Chúa Ki-tô, bạn được yêu thương như một người con của Thiên Chúa.

          Chưa hết đâu.  Bởi Chúa Ki-tô sống trong bạn, nên Người luôn ở với bạn.  Đi đâu bạn cũng mang theo Chúa Ki-tô đi với bạn.  Giống như Mẹ Ma-ri-a, bạn đem Chúa đến với thế giới.

          Chỉ một từ nhỏ vậy cũng tạo nên một sự khác biệt!  Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ suy nghĩ về cụm từ này, hoặc một cụm từ khác đã diễn tả như thế nào mối tương quan của bạn với Chúa.  Có điều gì đặc biệt hoặc liên quan đến bạn ngay bây giờ không?  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn. Bạn đâu biết được những giới từ này sẽ nói cho bạn biết còn hơn là bạn suy nghĩ nữa!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về chân lý tuyệt vời này:  Con tìm lại được mình ở trong Chúa”.