Thứ Tư tuần 21 Thường niên

Lễ thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

 

Suy niệm Mác-cô 6:17-29

 

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.  (Mác-cô 6:25)

 

          Tất cả chúng ta đều quen thuộc với bài Tin Mừng hôm nay:  cuộc hành quyết buồn thảm và dã man một “người công chính thánh thiện”, đó là ông Gio-an Tẩy Giả (Mác-cô 6:20).  Nhưng chúng ta hãy dành một lúc để nhìn lại bối cảnh của câu chuyện quen thuộc này.

          Ông Gio-an là con cháu thuộc chi tộc hàng tư tế của Ít-ra-en, một nhóm nói chung đã cộng tác với hệ thống cai trị thối nát của vua Hê-rô-đê.  Nhưng thay vì liên kết với nhóm này, Gio-an đã rút lui vào hoang địa và bắt đầu rao giảng sứ điệp sám hối nhắm vào toàn thể Ít-ra-en, kể luôn vua Hê-rô-đê và các tư tế của ông.  Tức giận vì những lời khiển trách của ông Gio-an, vua Hê-rô-đê đã bắt giam ông Gio-an vào trong tù.

          Bây giờ là khung cảnh bài Tin Mừng hôm nay, theo đó đứa con gái của bà Hê-rô-đi-a đã được bà lợi dụng một cách rất xảo quyệt.  Cô đã được đưa tới để dùng điệu vũ làm cho vua vui thích và đánh lừa vua chấp thuận hành quyết ông Gio-an.  Nhiều cuốn phim và vở kịch đã trình bày cô gái này như một kẻ cám dỗ quỷ quyệt tham gia vào âm mưu đó.  Nhưng dường như cô ta chỉ là một con cờ trong tay bà mẹ đầy mưu mô mà thôi.

          Chúng ta chẳng cần phải tìm tòi những bất công tương tự đang xảy ra ngày nay.  Tin tức thời sự đầy những câu chuyện về những đứa trẻ bị lạm dụng giống như vậy.  Chúng ta cũng thường nghe nói đến sự nghèo khổ và những kỳ thị chủng tộc, nạn buôn người và phá thai.  Kể ra những điều giống như thế chẳng bao giờ hết.

          Tất cả những tình trạng này khiến chúng ta cảm thấy quá lo lắng.  Làm sao tôi có thể làm thay đổi những vấn đề mang chiều kích toàn cầu như vậy?  Tôi chỉ là một con người.  Hơn nữa, tôi không có giờ, không có tiền hoặc tài sản để hỗ trợ.  

          Nhưng thực ra không có ai là vô dụng khi phải vượt thắng sự bất công.  Chắc chắn bạn có thể bước ra khỏi căn nhà của bạn.  Bằng cách nâng đỡ tài chánh, hoặc làm thiện nguyện tại một cơ quan địa phương, hoặc mỗi ngày cầu nguyện xin cho những điều xấu đó chấm dứt, là bạn đã có thể tạo nên một sự thay đổi rồi.  Bạn không cần phải theo bước chân của thánh Gio-an Tẩy Giả và chịu tử đạo để bênh vực công bình xã hội.  Bạn chỉ cần bước một bước nhỏ nhưng can đảm, rồi bạn sẽ giúp đem ơn cứu độ và công chính của Thiên Chúa đến với những người đang bị tổn thương hôm nay.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa mở tâm hồn con để lắng nghe tiếng kêu cứu của người nghèo và bị lạm dụng.  Xin Chúa cho con thấy làm sao con có thể giúp đỡ họ hôm nay”.