Chúa Nhật tuần 22 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 1:17-18, 21-22, 27

 

Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành.  (Gia-cô-bê 1:22)

 

          Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Gia-cô-bê so sánh Kinh Thánh với một tấm gương.  Khi đọc Lời Chúa hoặc lắng nghe công bố Lời Chúa trong Thánh lễ, chúng ta thường nhận ra chính mình ở trong những câu chuyện và giáo lý ấy.  Kinh Thánh giúp chúng ta “phân định những suy nghĩ và tư tưởng của tâm hồn”, cả những tư tưởng tốt lẫn những tư tưởng không được tốt mấy (Do-thái 4:12).  Kinh Thánh có thể phơi bày ra sự kiêu căng của chúng ta, đối đầu với những hận thù của chúng ta hoặc cho thấy sự lừa dối, tham lam hoặc những ham muốn của chúng ta.  Nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và ân sủng Người được ban dưi thừa để thay đổi đời sống chúng ta.

          Nhưng bất kể Chúa ban cho chúng ta ngần nào ân sủng, thánh Gia-cô-bê vẫn dạy chúng ta rằng chỉ nghe lời Chúa thôi thì chưa đủ nếu chúng ta muốn nhìn thấy những thay đổi đáng kể trong lãnh vực tội lỗi của mình.  Cũng thế, chỉ nghe lời Chúa thôi sẽ chẳng sinh hiệu quả nào trong việc phát triển những ân huệ và nhân đức của chúng ta.  Chúng ta phải là “những kẻ thực hành Lời Chúa” giống như “lắng nghe Lời Chúa” (Gia-cô-bê 1:22).

          Thánh Gia-cô-bê cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời giúp chúng ta hiểu điều này:  kẻ nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì “giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình.  Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào” (Gia-cô-bê 1:23-24).

          Ở đây thánh Gia-cô-bê không nói đến việc kém trí nhớ.  Nhưng ngài nói về những ưu tiên nghèo nàn.  Người ta “quên” Kinh Thánh vì họ đã chất những ưu tiên khác lên trước Chúa.

          Lời Chúa chắc chắn có sức mạnh giúp đỡ chúng ta, nhưng chỉ ở mức độ chúng ta phải cộng tác với Lời Chúa.  Vậy bạn hãy chắc chắn đọc Kinh Thánh mỗi ngày.  Nhưng cũng hãy chắc chắn phải viết xuống một bước thực hành nào bạn có thể bước, dựa trên những điều bạn đã đọc.  Rồi bạn hãy dành ngày sống của bạn để bước thêm một bước nữa mỗi khi có cơ hội.  Hãy để Lời Chúa giúp bạn từ chối tội lỗi và thưa xin vâng với Chúa hôm nay.  Nếu làm thế, bạn sẽ được “chúc phúc” không ngờ (Gia-cô-bê 1:25)!

 

          “Lạy Chúa, con đón nhận Lời của Chúa”.