Thứ Ba tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 4:31-37

 

Lời ấy là thế nào?  (Lu-ca 4:36)

 

          Đó là một câu hỏi lớn!  Dù có phải vì giáo lý của Người khiến dân chúng kinh ngạc hay vì mệnh lệnh Người truyền cho thần ô uế phải xuất ra, thì một điều gì đó về những lời của Chúa Giê-su vẫn làm cho dân chúng phải để ý và lắng nghe.  Khi cố gắng mô tả lời Chúa, các học giả Kinh Thánh nói rằng lời Chúa hành động theo hai cách:  lời Chúa là ánh sáng và lời Chúa là sức mạnh.  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một  thí dụ rõ ràng về cả hai cách nói trên.

          Thứ nhất, lời Chúa là ánh sáng.  Lời Chúa cho thấy ý nghĩa mọi sự;  soi sáng điều còn tối nghĩa.  Thí dụ, bạn hãy nghĩ về những gì đã xảy ra khi Chúa Giê-su giảng dạy trong hội đường Ca-phác-na-um.  Dân chúng kinh ngạc và đã nhận biết uy quyền của Người, đúng vậy.  Nhưng điều gì còn khiến người ta kinh ngạc hơn đã xảy ra ngay sau đó:  một người bắt đầu la to lên để nói về Chúa Giê-su.  Người này đã không đột nhập vào hội đường, nhưng anh ta đã có mặt ở đó trước.  Điều liên hệ đến những lời của Chúa Giê-su đã cho thấy sự ràng buộc do ma quỷ mà anh ta đã phải chịu.  Có thể anh không ý thức sự ràng buộc ấy trước kia, nhưng lúc này những lời của Chúa Giê-su đã bày tỏ ra sự ràng buộc ấy và khiến anh đã hành động la lớn như vậy.

          Thứ hai, lời Chúa là sức mạnh.  Lời Chúa làm cho muôn vật được hiện hữu theo như ý Chúa.  Cũng trong hội đường ấy, việc Chúa Giê-su phô bày tình trạng bị quỷ ám của người kia vẫn chưa đủ.  Người còn muốn làm điều gì hơn thế nữa.  Cho nên Chúa nói thẳng với tên quỷ và truyền lệnh cho nó phải im lặng và ra khỏi người ấy.  Và điều ấy đã thực sự xảy ra mà không làm gì thiệt hại cho anh ta cả.  Bạn thử tưởng tượng anh ta cảm thấy tuyệt vời như thế nào!  Chỉ nguyên lời nói của Chúa Giê-su cũng đủ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh.

          Có lẽ lời Chúa sẽ cho thấy điều gì đó không được thoải mái ở nơi bạn khi bạn suy niệm các bài đọc hôm nay.  Nhưng bạn không phải sợ!  Chúa Giê-su muốn đem ánh sáng của Người vào trong đời bạn.  Nếu lời Chúa mở ra điều gì bất ngờ nơi bạn thì bạn hãy biết rằng Người sẽ không bỏ mặc bạn đâu.  Nhưng lời Chúa luôn hiện diện ở đó để giải phóng bạn và giúp bạn nên hoàn thiện.

          Lời Chúa không phải chỉ là nguyên tắc lý thuyết.  Nhưng lời Chúa là lời hứa.  Lời đem lại ánh sáng và sức mạnh.  Khi đọc bài Tin Mừng hôm nay và thấy người bị quỷ ám được giải thoát, đó chính là điều Chúa Giê-su có thể làm cho bạn nữa.  Vậy bạn hãy giữ chặt lời Chúa trong tâm hồn bạn.  Hãy ngồi suy đi nghĩ lại lời Chúa.  Hãy để Chúa nói trực tiếp với bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin mở tai con để con nghe lời mạnh mẽ của Chúa”.