Thứ Bảy tuần 22 Thường niên

Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

 

Suy niệm Mát-thêu 1:1-16, 18-23

 

Thiên Chúa ở cùng chúng ta.  (Mát-thêu 1:23)

 

          Chúng ta có thể gọi các ngài là Thánh Gia thất.  Chúng ta đề cao các ngài là gương mẫu cho đời sống gia đình chúng ta.  Chúng ta lấy câu trả lời cho câu hỏi “Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se sẽ làm gì?” để làm nguyên tắc hành động của chúng ta.  Hôm nay khi mừng lễ sinh nhật Mẹ Ma-ri-a, chúng ta hãy xem Mẹ đã làm gì để giúp cho gia đình Mẹ thành một gia đình đặc biệt.

          Mẹ Ma-ri-a được sinh ra trong dòng dõi vua Đa-vít tại một gia đình Do-thái đạo đức.  Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Mẹ mang thai Con của Người, bằng cách cho Mẹ không bị ảnh hưởng tội nguyên tổ.  Nhưng Mẹ Ma-ri-a được như thế không phải nhờ công trạng riêng của Mẹ, mà là nhờ lời Mẹ thưa xin vâng với Chúa.  Mẹ đã đón nhận Con Thiên Chúa vào lòng.  Mẹ đã cho Người một nơi cư ngụ trên trần gian.  Mẹ đã nuôi dưỡng Người cả thể xác lẫn linh hồn.  Chính vì thế mà mọi thế hệ đều tuyên xưng Mẹ là Đấng đầy ơn phúc.  Cũng vì thế chúng ta mừng lễ Mẹ ngày hôm nay.

          Thánh Giu-se là một người công chính.  Ngài hứa hôn với một phụ nữ tuyệt vời.  Các thiên sứ nói với ngài trong giấc mơ.  Nhưng đó không phải là những gì làm cho ngài thành đặc biệt.  Mà chính là nhờ ngài đã nhận lấy Mẹ Ma-ri-a và thai nhi đưa vào cuộc sống của ngài.  Bất chấp những lời đồn đãi về việc mang thai của Mẹ, thánh Giu-se vẫn cùng với Mẹ xây dụng một mái ấm gia đình.  Các ngài cùng nhau đón nhận Chúa Giê-su vào nhà mình.  Thánh Giu-se đã để cho hài nhi định hướng lại cuộc đời ngài.  Nên vì thế chúng ta tôn kính ngài là Đấng Bảo trợ của toàn thể Giáo hội cũng như của “giáo hội tại gia” là gia đình chúng ta.

          Thánh Gia tiếp tục dẫn đường cho chúng ta.  Chúng ta có thể sống theo gương của Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se bằng cách mời Chúa Giê-su vào nhà chúng ta và gia đình chúng ta trọn vẹn hơn.  Làm như thế, chúng ta cũng mời Người bước vào thế giới nữa.  Chúng ta không tạo được những thay đổi, nhưng chính sự hiện diện của Chúa mời làm nên những thay đổi.  Điều đã bắt đầu với Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se vẫn là sự thật:  “Thiên Chúa ở cùng chúng tôi” (Mát-thêu 1:23)!

          Chúa Giê-su hứa rằng hễ ai mời Người đến ở trong nhà họ, họ sẽ nhận được lời mời của Chúa mời họ vào nhà vĩnh cửu của Chúa.  Người muốn ở với chúng ta, không phải chỉ trong cuộc sống chúng ta, nhưng Người còn mời gọi chúng ta như Người đã mời gọi Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, hãy tham dự vào kế hoạch đời đời của Người.  Hơn nữa, Người còn mời chúng ta hãy nhập vào gia đình thánh của Người.  Có ai lại từ chối lời mời như vậy chứ?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mời con cùng theo chân Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se làm một phần tử trong gia đình Chúa”.