Thứ Hai tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 2:1-5

 

Khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém.  (1 Cô-rin-tô 2:3)

 

          Mạnh mẽ, thành công, thông minh – rõ ràng những đức tính này thật đáng khen vì nhiều lý do.  Đó là những ân huệ từ bàn tay Thiên Chúa đầy yêu thương ban cho chúng ta.  Nhưng dù những ân huệ này đáng khen và hữu hiệu, vẫn có những điều chúng không thể làm được.  Trước hết và quan trọng hơn hết, những đức tính này không giúp chúng ta có giá trị hơn trước mắt Chúa.  Hơn nữa chúng cũng không làm cho mình thành những chứng nhân tốt hơn đối với Tin Mừng được.  Đúng vậy, Thiên Chúa hài lòng khi chúng ta sử dụng những tài năng để xây dựng Giáo Hội Người, nhưng điều này không có nghĩa là Người yêu thương chúng ta hơn trước đây.  Trí thông minh, sức mạnh và những khả năng khác đơn thuần là những đức tính Chúa muốn chúng ta phải phát huy và đem sử dụng hữu hiệu.

          Thánh Phao-lô đã nói lên điểm này trong bài đọc 1 hôm nay.  Sử dụng câu chuyện cá nhân ngài, ngài bảo tín hữu Cô-rin-tô rằng ngài đã ý thức những yếu đuối của chính mình, để cho “quyền năng Thiên Chúa” được tỏ rạng (1 Cô-rin-tô 2:5).  Giờ đây thánh Phao-lô có nhiều ân huệ:  ngài là con người mạnh mẽ, thông thái, có tài thuyết phục và kiên cường.  Nhưng ngài cũng chia sẻ những đức tính tiêu cực của ngài.  Ngài dễ nổi giận, đôi khi không hòa hợp với các môn đệ khác của Chúa, và lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của ngài đôi khi thái quá.  Tuy nhiên bất chấp những điểm yếu ấy, và cũng như bất chấp những điểm mạnh của ngài, điều thực sự quan trọng đó là ngài đến Cô-rin-tô với tất cả lòng tin tưởng nương tựa vào “sức mạnh của Thiên Chúa” và vào Chúa Thánh Thần (1 Cô-rin-tô 2:5).

          Giống như thánh Phao-lô, bạn cũng có những ân huệ và tài năng, rồi cũng giống như ngài, bạn có những điểm yếu.  Tuy nhiên, lại cũng giống như ngài, bạn biểu lộ Thiên Chúa cho người khác thấy, bằng sự kiện giản dị là Thiên Chúa đã dựng nên bạn và ban cho bạn được tràn đầy Thánh Thần.  Người chiếu tỏa từ nơi bạn bằng chính con người của bạn, thậm chí ngay trong lúc Người đang uốn nắn bạn và củng cố bạn nữa.

          Những khuyết điểm của thánh Phao-lô không làm cho người mất khả năng phục vụ Thiên Chúa và bạn cũng giống như vậy.  Như đức thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói:  “Chúng ta không phải là một tổng thể những yếu đuối và thất bại.  Nhưng chúng ta là một tổng thể đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa và khả năng đích thực của riêng chúng ta, để chúng ta trở nên hình ảnh Con của Người” (Bài giảng ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới, 5 tháng 7 năm 2002).  Bạn không cần phải là hoàn thiện thì Chúa mới sử dụng bạn.  Nhưng bạn cứ thưa với Chúa là bạn muốn cố gắng, và hãy xin Người giúp bạn giảm đi những lỗi lầm, đồng thời phát triển những tài năng của bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa chiếu sáng qua con, ngay cả lúc Chúa đang đào tạo con”.