Thứ Sáu tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:33-39

 

Rượu mới sẽ làm nứt bầu.  (Lu-ca 5:37)

 

          Tại Ít-ra-en thời xưa, chất lỏng từ nho ép lập tức được đổ vào một bình chứa để nó lên men biến thành rượu.  Nếu rượu được chuyển đi một        nơi xa thì bầu chứa thường làm bằng da dê được khâu lại thành cái túi hoặc “bầu rượu”.  Giai đoạn đầu lên men, rượu thường làm cho bầu da giãn thêm.  “Bầu da cũ” vì đã giãn rồi, nên nếu được dùng lại, diễn trình lên men có thể làm vỡ bầu da (Lu-ca 5:37).

          Chúa Giê-su kể dụ ngôn này để xin những kẻ gièm pha giáo lý của Người hãy trở nên giống những bầu da mới.  Người bảo họ rằng sự sống mới Người đang công bố có thể không thích hợp với những lối suy nghĩ và hành động trước kia của họ.  Đời sống trong Nước Thiên Chúa đòi người ta phải có khả năng giãn ra cho hợp với những động thái của Thiên Chúa.

          Không phải mọi kẻ nghe Chúa Giê-su giảng đều chấp nhận lời Người, nhưng những người chấp nhận là những người đã biết giãn nở để đón nhận và họ được chúc phúc!  Thí dụ, họ đã phải mở rộng ý niệm của họ về Đấng Mê-si-a:  Người là Con Thiên Chúa chịu đóng đinh thập giá và phục sinh, chứ không phải là một ông vua trần thế.  Họ phải chấp nhận người dân ngoại làm anh chị em của họ, chứ không phải là những kẻ ngoại giáo làm cho họ bị ô uế.  Vì các môn đệ tiên khởi đã biết uyển chuyển đón nhận “sự lên men” của Thánh Thần, nên Giáo Hội mới tiếp tục lớn mạnh rất đáng kể.

          Giống như mọi tín hữu trong thời Chúa Giê-su, bạn cũng là một cái bầu da và Chúa Thánh Thần đang khuấy động lên men trong bạn.  Điều quan trọng là bạn phải tự nguyện để cho mình “được giãn ra” khi Chúa Thánh Thần lay động bạn.  Thí dụ, có thể bạn có tính cố chấp không thích người làm cùng sở hoặc người hàng xóm, nhưng Chúa đang kêu gọi bạn hãy nhìn người ấy trong một ánh sáng cảm thông hơn.  Hoặc Chúa muốn bạn giãn ra bằng cách ban cho bạn một khả năng mới hoặc xin bạn hãy sử dụng tài năng sẵn có nhưng đang ngủ yên trong bạn.  Có thể việc chăm sóc một đứa con mới hoặc một người già đang làm cho bạn phải giãn ra. Những tình huống này đưa chúng ta tới việc cậy trông vào Thánh Thần của Chúa hơn, để chúng ta giãn ra mà không bị vỡ nát.

          Vậy có lãnh vực nào trong cuộc sống bạn cảm thấy phải giãn ra không?  Hãy xin Chúa ban ơn “biết giãn nở ra” để bạn có thể chia sẻ tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa thêm một chút nữa ngày hôm nay.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết giãn ra để đón nhận những khả năng mới, hầu đem tình yêu của Chúa đến với những người chung quanh”.