Chúa Nhật tuần 23 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 35:4-7

 

Miền nóng bỏng biến thành ao hồ.  (I-sai-a 35:7a)

 

          Những lời hứa của ngôn sứ I-sai-a xem ra quá phong phú phải không?  Nểu hiểu theo nghĩa chữ, các lời hứa ấy quả là tuyệt vời.  Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn đổi khác Thánh Địa.  Còn nếu hiểu theo nghĩa thiêng liêng, những lời hứa ấy càng gợi thêm lòng phấn khởi hơn:  Thiên Chúa hứa đổi mới chúng ta tận tâm hồn.  Đây cũng chính là điều Người đã thực hiện.  Người đã làm cho chúng ta trở nên tạo vật mới!  Nhưng với tất cả lòng quảng đại Người đã tỏ ra cho chúng ta, Thiên Chúa vẫn xin chúng ta hãy đến và lãnh nhận ân sủng Người.  Người vẫn xin chúng ta hãy luôn sống trong sự hiện diện của Người để Người làm cho chúng ta được tràn đầy.

          Thánh Bênađô Clairvaux, một tu sĩ thế kỷ 12 đến từ nước Pháp, đã giải thích điều trên như sau:

          Người khôn ngoan sẽ nhận ra đời sống mình chẳng khác gì một hồ chứa nước hơn là một con kênh.  Con kênh thì lúc nào cũng chuyển đi những gì nó lãnh nhận;  còn hồ chứa thì giữ nước lại cho đến khi nó đầy, rồi mới tràn nước ra mà không biến mất…  Bạn cũng phải học chờ đợi sự đầy tràn này trước khi trào ra những ân huệ của bạn.  Bạn đừng vội quảng đại hơn cả Chúa.

          Chúa không bao giờ muốn chúng ta làm một “con kênh”, luôn cho đi bất cứ gì chúng ta nhận được và không khi nào giữ lại cho mình những gì chúng ta nhận được.  Không đâu, nhưng Chúa muốn chăm sóc chúng ta ngày này qua ngày khác.  Người biết nếu chúng ta học làm “hồ chứa”, không những chúng ta sẽ được vui mừng và bình an hơn, mà chúng ta còn trở nên hữu hiệu hơn trong việc chăm lo cho những người chung quanh.

          Mỗi ngày chúng ta dốc hết năng lực:  cho con cái, cho cha mẹ già cả, cho những bạn đồng nghiệp tại sở làm, và cho những người láng giềng.  Nhưng nếu chúng ta đem tất cả thời giờ để chăm sóc mọi người, thân xác chúng ta sẽ kiệt sức và tinh thần chúng ta sẽ cạn lực.

          Chẳng có gì là sai nếu mỗi ngày dành năm mười phút để chìm đắm trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa.  Chẳng có gì là sai khi trở nên một hồ chứa thay vì làm một con kênh.  Những lời hứa phong phú của Chúa dành cho bạn cũng nhiều như là dành mọi người khác vậy.

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Xin Chúa hãy đến và làm cho con được tràn đầy”.