Thứ Bảy tuần 23 Thường niên

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

 

Suy niệm Gio-an 19:25-27

 

Thưa Bà, đây là con của Bà.  (Gio-an 19:27)

 

          Hôm nay khi tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta hãy theo những lời của Chúa Giê-su mà tôn vinh Đức Ma-ri-a là Mẹ chúng ta.  Chúng ta gọi Mẹ là Đức Mẹ Sầu Bi vì sự buồn sầu và những khó khăn Mẹ phải chịu trong cuộc đời mình.  Chúng ta cũng nhớ đến cách Mẹ tham dự vào những buồn phiền và đau đớn nơi Con của Mẹ.  Chúng ta hãy nhớ rằng Mẹ Ma-ri-a cũng chia sẻ những khốn khổ của chúng ta nữa.  Trái tim Mẹ đã cảm thông với chúng ta vì Mẹ coi hết thảy chúng ta là con cái của Mẹ.

          Vậy chúng ta hãy dành một vài phút để thưa với Mẹ qua Kinh ngắm Bảy sự Thương khó Đức Bà:

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ là Gương kiên nhẫn.  Chắc chắn Mẹ đã lo lắng khi không tìm thấy Chúa trong khuôn viên Đền Thờ.  Nhưng Mẹ đã dùng trọn ba ngày để kiên nhẫn đi tìm Người.  Xin Mẹ giúp con biết kiên nhẫn khi con tìm đến Chúa Giê-su để xin Người nhậm lời con cầu xin.  Xin Mẹ giúp con vững vàng khi một tội quen phạm cứ tiếp tục tấn công con.  Xin Mẹ nắm lấy tay con.  Mẹ hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho con tâm hồn tin tưởng và phó thác của Mẹ.

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ là niềm vui của kẻ khốn cùng.  Con không tưởng tượng nổi nỗi ưu phiền của Mẹ khi Mẹ cùng bước đi với Chúa trong cuộc Thương khó của Người.  Nhưng Mẹ luôn nắm chắc lấy những lời hứa của Thiên Chúa nói rằng Chúa Giê-su sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi và Người sẽ thừa hưởng ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.  Những lời hứa ấy đã nâng đỡ Mẹ.  Nhìn cảnh đau đớn, những lời lăng mạ và sự chối bỏ Con của Mẹ phải chịu, Mẹ đã níu chặt lấy những lời của Chúa Giê-su:  ‘Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui’ (Gio-an 16:20).  Xin Mẹ cầu cho con nhớ nắm chắc những lời Thiên Chúa hứa khi đêm tối tấn công con.

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ là Đấng làm cho bão tố yên lặng.  Mẹ đã có những cơn bão tố trong đời mình:  mang thai bất ngờ;  nỗi đe dọa thực sự là thánh Giu-se có thể từ chối Mẹ;  trốn sang Ai-cập để bảo vệ Hài nhi;  và còn nhiều nữa.  Nhưng Mẹ không bao giờ mất lòng tin tưởng nơi Chúa.  Mẹ đã can đảm đương đầu với những sóng gió tình cảm và không khi nào để chúng làm cho Mẹ trở thành cay đắng trách móc Thiên Chúa.  Xin Mẹ giúp con dẹp những bão tố trong đời con và trong đời những người thân yêu của con.  Xin Mẹ dạy con giữ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa khi giông tố tới, và cầu cho con có lòng tin tưởng giống như Mẹ.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a là Mẹ trên trời của con, con cảm tạ Mẹ đã chăm sóc con.  Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ đừng khi nào bỏ con”.