Thứ Hai tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:6-11

 

Anh giơ tay ra!  (Lu-ca 6:10)

 

          Các nhà phê bình giữ một vai trò quan trọng trong thế giới âm nhạc.  Họ giúp công chúng đánh giá được đâu là điều tốt, và khi làm như thế, họ đặt ra những tiêu chuẩn cho   âm nhạc.  Nhưng các nhà phê bình cũng có thể khép kín trước bất cứ điều gì mới mẻ hoặc khác biệt.  Thí dụ, một trong những học trò của nhạc sư Bach đã gọi nhạc của ông là “khoa trương và hỗn độn”.  Một người đương thời với nhạc sĩ Mozart gọi nhạc của ông là “quá nặng nề và nhồi nén”.  Một nhà phê bình đã nói về bản giao hưởng số 9 của Beethoven thế này:  “Thật khó mà tưởng tượng nổi tất cả những tiếng ồn ào ấy là gì”.

          Bạn có thể nói rằng nhóm Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-su cũng giống với những người phê bình kia.  Vì nhiệt tâm duy trì Lề Luật, họ đã bám chặt lấy những đòi hỏi hết sức giới hạn của mình.  Một trong những đòi hỏi ấy là họ dạy rằng ngay đến việc chữa bệnh vào ngày sa-bát cũng bị ngăn cấm, trừ khi bệnh nhân ấy gặp nguy hiểm phải chết.  Người được Chúa Giê-su chữa lành trong hội đường chỉ bị một cánh tay bại liệt, nên rõ ràng anh ta không đủ điều kiện để được chữa lành.  Những người Pha-ri-sêu này không muốn chấp nhận là Thiên Chúa có thể vượt trên cả những đòi hỏi về Lề Luật như thế.

          Thái độ này cũng có thể ảnh hưởng trên chúng ta.  Chúng ta có thể coi những đòi hỏi của chúng ta về Thiên Chúa như là điều duy nhất quan trọng, rồi hậu quả là chúng ta đặt giới hạn cho Người.  Nhưng Cha trên trời của chúng ta muốn đưa chúng ta vượt trên những đòi hỏi Thiên Chúa phải là Đấng nào và chúng ta có thể trở nên người như thế nào.  Người không quan tâm chữa lành bạn chỉ vừa đủ để cho bạn có thể lọt vào thiên đàng.  Nhưng Người là một người Cha quảng đại.  Người muốn cho bạn được tràn đầy ân sủng để bạn được nhảy múa vui mừng bước vào cổng nhà Người và đem theo thật nhiều người mà đời sống họ đã được bạn quan tâm!

          Bạn nghĩ mình có thể biết Chúa còn sâu xa hơn là hiện nay không?  Bạn nghĩ mình có thể cầu nguyện cùng với người nào đó và sẽ thấy họ được chữa lành không?  Bạn đừng như những nhà phê bình âm nhạc với những mong muốn rất giới hạn của họ nhé!  Chúa có những kế hoạch lớn dành cho bạn.  Vậy bạn hãy ra đi và đưa tay ra trong niềm tin để hứng lấy đầy tràn sự sống, tình yêu và sức mạnh của Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con.  Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa đã chúc phúc cho con thật nhiều trong quá khứ, để con có thể mở tay đón nhận ân sủng Chúa trong tương lai”.