Thứ Năm tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:27-38

 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.  (Lu-ca 6:36)

 

          Một trong những lý do tại sao giáo huấn của Chúa Giê-su về lòng nhân từ lại hết sức thách đố, đó là vì chúng ta mỗi ngày phải đối mặt với nhiều cơ hội để thi hành lòng nhân từ.  Giống như những thách đố khác, cách tự vệ tốt nhất đó là hãy tấn công tốt.  Chúng ta có thể đương đầu tốt hơn với những thử thách này nếu chúng ta chuẩn bị trước để tiếp nhận chúng.  Vậy chúng ta có thể làm gì?  Những thái độ nào đi trước lòng nhân từ?

          Đầu tiên là tình yêu.  Khi Chúa Giê-su truyền cho chúng ta         phải có lòng nhân từ thì chủ yếu Người dạy chúng ta hãy theo đường lối yêu thương.  Tình yêu không tìm cách trả thù hoặc “không nuôi hận thù” (1 Cô-rin-tô 13:5).  Vì thế Chúa Giê-su dạy các môn đệ hãy “chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em” và “cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lu-ca 6:28).  Như thế vì tình yêu, khi một phần tử trong gia đình nói điều gì gây tổn thương, bạn hãy cố giữ miệng lưỡi thay vì nói ầm ĩ lên.  Khi một người vượt qua trước đầu xe của anh, hãy cầu nguyện cho người đó thay vì phản ứng giận dữ.

          Cũng cần có sự hiểu biết.  Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng tất cả chúng ta đều là “một hỗn hợp phức tạp ánh sáng với bóng tối” (Niềm vui tình yêu, 113).  Vậy trước khi bạn tấn công hoặc phản ứng cách tiêu cực, hãy tự hỏi mình:  “Điều gì đã khiến cho người này hành động như vậy?”  Nếu bạn lui lại và dành thì giờ hiểu biết một người và những động lực phức tạp thúc đẩy họ hành động như thế, có thể bạn sẽ thấy dễ dàng thông cảm hơn và do đó biết tỏ lòng thương xót hơn.

          Thứ ba là tự ý thức.  Bạn cũng là một hỗn hợp “ánh sáng và bóng tối”.  Tuy nhiên người ta rất dễ nhìn thấy cái rác trong mắt anh chị em hơn là thấy cái đà trong mắt mình (Mát-thêu 7:3).  Khi bạn thường xuyên xét mình, bạn hay được nhắc nhở về những yếu đuối của mình.  Khi bạn ý thức hơn rằng mình cần đến lòng nhân từ và khoan dung của Chúa, thì bạn dễ dàng tha thứ cho người khác và tỏ lòng thương xót với họ hơn.

          Vì chúng ta là một tác phẩm đang trong tiến trình phát triển của Chúa nên chúng ta phải luôn vật lộn với lời kêu gọi hãy có lòng nhân từ.  Nhưng chúng ta thật có phúc vì Chúa nhân từ với chúng ta!  Khi chúng ta làm công việc chuẩn bị tâm hồn mình thì Chúa sẽ đổ ân sủng Người xuống trên chúng ta ngày này qua ngày khác.  Ước gì chúng ta trở nên khuôn mặt của lòng Chúa thương xót đối với hết mọi người chúng ta gặp mỗi ngày!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin Chúa ban cho con ân sủng biết tỏ lòng nhân từ, giống như Chúa Cha đã tỏ lòng nhân từ với con”.