Thứ Sáu tuần 23 Thường niên

Lễ Suy tôn Thánh giá

 

Suy niệm Gio-an 3:13-17

 

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy.  (Gio-an 3:14)

 

          Trong ngày lễ hôm nay, có một điều mỉa mai vinh hiển và thuộc về Thiên Chúa:  một dụng cụ rùng rợn gây đau đớn và cái chết đã được biến đổi thành một dụng cụ đầy tràn ân sủng đem lại sự chữa lành và phục sinh.

          Chúng ta nhận ra sự mỉa mai này trong bài đọc 1 hôm nay.  Dân Ít-ra-en bắt đầu kêu ca và tố cáo Thiên Chúa đã bỏ rơi họ trong hành trình tiến về Đất Hứa.  Cuối cùng mọi nọc độc trong lời nói và tâm hồn họ đều biểu lộ dưới hình thức những con rắn độc tấn công họ.  Tội lỗi họ đã quay ngược lại đè trên họ và kìm giữ họ trong sự chết và hủy hoại.  Đấy là một sự mỉa mai:  sự kêu trách của dân chúng lại làm cho tình huống của họ tệ hại hơn.

          Lúc ấy khi dân chúng kêu xin Thiên Chúa cứu họ, Người bảo họ hãy nhìn lên hình ảnh một con rắn.  Họ đã phải dán mắt nhìn vào một biểu tượng nói lên tội lỗi và thái độ thiếu lòng tin của họ, để họ được giải thoát khỏi những hậu quả do tội lỗi họ.  Đấy cũng là một sự mỉa mai khác:  nhờ nhìn vào tội lỗi mình mà họ được cứu.

          Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su hứa với ông Ni-cô-đê-mô rằng Con Người phải được “giương cao” để hết những ai tin vào Người thì sẽ được sống muôn đời (Gio-an 3:14).  Người hứa ban ơn cứu độ cho bất cứ ai đến trực diện với tội lỗi của họ.  Vâng, tôi đã giúp đóng đinh Người.  Chính bạo lực của tôi, thù hận của tôi, tính ích kỷ của tôi và những ước muốn sa đọa của tôi đã đưa Người lên thập giá.

          Và đây là sự mỉa mai vinh hiển cuối cùng.  Khi chúng ta giương cao thập giá – khi chúng ta nâng thánh giá lên và chăm chú nhìn – thì chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa và sự chữa lành của Người.  Chúng ta nhận ra rằng không phải chỉ tội lỗi chúng ta mới đưa Chúa Giê-su lên thập giá, mà cũng là chính tình yêu của Người nữa.  Không phải chỉ sự thù nghịch của chúng ta, mà cũng là tình bạn hữu của Người nữa.  Không phải chỉ vì tính ích kỷ của chúng ta, mà còn vì sự xả thân của Người nữa.  Chúng ta nghĩ mình đã xua đuổi Chúa ra khỏi đời sống chúng ta, trong khi thực ra Người đã ban chính mình cho chúng ta một cách trọn vẹn nhất.

          Chúa Giê-su đã có thể ngăn cái chết của Người lại ở bất cứ thời điểm nào, nhưng Người đã không làm điều ấy.  Người để chúng ta giương cao Người lên trong cái chết, để Người có thể cho chúng ta được trỗi dậy hầu được sống đời đời.

          Vậy hôm nay chúng ta hãy suy tôn thánh giá trong tâm hồn chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy Chúa và chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho nhân loại” (Thánh Phanxicô Atxixi).