Chúa Nhật tuần 24 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:33

 

Xa-tan!  Lui lại đằng sau Thầy.  (Mác-cô 8:33)

 

          Bạn hãy cố gắng tưởng tượng ra nét mặt của Phê-rô khi Chúa quở trách ông.  Chắc chắn không đầy một giây đồng hồ, nét mặt ông đã từ nụ cười rạng rỡ biến sang vẻ cau có tuyệt vọng.

          Ông Phê-rô có yêu mến Chúa Giê-su khi ông tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô” (Mác-cô 8:29) không?  Có chứ!  Ông có yêu mến Chúa Giê-su khi ông xin Người hãy từ bỏ thập giá không?  Có chứ!  Ông Phê-rô đã hết lòng yêu mến Chúa Giê-su trong cả hai trường hợp, cho dù câu trả lời thứ nhất của ông là do Thiên Chúa linh hứng, và câu nói thứ hai của ông không phải như vậy.

          Nếu quả khó khăn cho một vị đại thánh như Phê-rô để nhận ra được sự khác biệt giữa chân lý của Chúa và sự cám dỗ của ma quỷ, thì làm sao chúng ta hy vọng phân biệt được?  Đúng vậy, biết bao lần chúng ta khó nhận ra được dấu vết ảnh hưởng của ma quỷ.  Tuy nhiên, còn những khi chúng ta cảm thấy mình dù thành thực và chân thành mà vẫn sai lầm thì sao?

          Rồi biết bao lần chúng ta nói ra điều gì đó vì một động lực tốt, nhưng cuối cùng lại thành điều sai trái không đúng lúc thì sao?

          Điều đầu tiên chúng ta phải làm, là hãy nhìn nhận rằng không phải lúc nào chúng ta cũng đúng.  Chúng ta sẽ phạm những sai lầm và làm cho người khác bị tổn thương ngay cả khi chúng ta có thiện ý.  Sẽ có những lúc mặc dù thiện ý của chúng ta rất khiêm tốn, nhưng kết quả lại phục vụ cho ý đồ của ma quỷ.  Chúc tụng Chúa vì lòng thương xót và kiên nhẫn của Người!

          Điều thứ hai, chúng ta phải biết rằng Chúa Thánh Thần muốn dạy chúng ta cách sống.  Thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng mặc dù không ai dò thấu được đức khôn ngoan của Thiên Chúa, nhưng chúng ta vẫn “biết được tư tưởng của Chúa” (1 Cô-rin-tô 2:16).  Điều này có nghĩa là thực sự chúng ta có thể phân định được những điều thiêng liêng.

          Dần dần Phê-rô đã học được cách phân biệt tiếng Chúa.  Ngài học cách phân biệt được những ý định và trở thành một dụng cụ rõ ràng hơn cho ân sủng Chúa.  Chúng ta cũng vậy.  Bạn cứ tiếp tục nói với mình rằng:  “Tôi biết được tư tưởng của Chúa Ki-tô.  Tôi tin Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn dắt tôi”.  Nhờ khẳng định đức tin ấy, bạn có thể phát huy được khả năng phân định đâu là thánh ý Chúa và đâu là cám dỗ của ma quỷ.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa chỉ dạy cho con biết đường lối Chúa, để con phân định được thánh ý Chúa”.