Thứ Ba tuần 24 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 100:1-5

 

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.  (Thánh Vịnh 100:1-2)

 

          Mỗi cuối tuần, hằng trăm triệu người Công giáo trên khắp thế giới tụ họp lại để cử hành Thánh lễ.  Họ đến từ nhiều gia cảnh và tuổi tác khác nhau, rồi họ cũng mang theo rất nhiều của lễ, gánh nặng, hy vọng và nhu cầu.  Họ cùng nhau làm thành thân thể Chúa Ki-tô, như thánh Phao-lô đã mô tả trong bài đọc 1 hôm nay.  Rồi họ cùng tiếp nhận lời triệu gọi hãy phụng thờ Chúa như trong Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay.

          Hãy tung hô Chúa.  Thánh Vịnh bắt đầu với việc dân chúng họp lại trong niềm vui và hoan lạc.  Mọi người được mời gọi hãy hát lên và hãy ăn mừng.  Khi bạn đến tham dự Thánh lễ và bạn nhìn thấy thánh giá đang tiến lên, chắc chắn bạn hãy hát lên bài Ca nhập lễ nhé!  Hãy tưởng tượng bạn đang cùng với anh chị em thuộc mọi chủng tộc ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa.

          Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa.  Có cách nào để biết Chúa là Thiên Chúa tốt hơn là Phụng vụ Lời Chúa không?  Bạn hãy lắng nghe khi Thiên Chúa tỏ mình ra qua Cựu Ước và Tân Ước.  Hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang nói những lời này với bạn, và hãy để cho sứ điệp về sự tốt lành và trung thành của Chúa nâng tâm hồn bạn lên thiên đàng.

          Hãy tạ ơn Chúa và chúc tụng Danh Người.  Bạn không bước vào Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem, nhưng vào chính triều thần thiên quốc.  Từ lúc dâng của lễ đến kinh nguyện Thánh Thể, bạn hãy tưởng tượng các thiên thần xuống để nhận lấy lễ vật và lời cầu nguyện của bạn mà dâng lên Chúa, rồi đem xuống cho bạn những phúc lành tốt đẹp nhất của Chúa.

          Bởi vì Chúa nhân hậu.  Thánh Vịnh kết thúc bằng cách công bố Thiên Chúa là Đấng nhân hậu, trung thành và từ ái.  Khi bạn lãnh nhận Thánh Thể là bạn lãnh nhận lòng nhân hậu của Chúa, rồi khi bạn rời nhà thờ cũng là khi bạn mang theo với bạn lòng nhân hậu ấy của Chúa.  Vậy bạn hãy nắm chặt lấy lòng nhân hậu đó.  Hãy thưởng thức và hãy để lòng nhân hậu của Chúa thay đổi tâm hồn bạn.

          Thánh lể không khi nào là một thói quen.  Làm sao có thể thành một thói quen được khi nhiệm thể Chúa Ki-tô tụ họp lại và có các thiên thần cùng các thánh kết hiệp để cùng nhau phụng thờ Chúa?  Chỉ cần một chút tưởng tượng và một đức tin sống động, bạn có thể bị cuốn hút vào việc cầu nguyện tuyệt vời này.  Bạn có thể được đưa lên trời, nơi Chúa Giê-su là vị Thượng Tế, đang dâng hiến thân mình cho bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã lôi kéo chúng con lại với nhau để làm thành một thân thể mà phụng thờ Chúa!”