Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm Luca 8:4-15

 

Những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời.  (Lu-ca 8:14)

 

          “Vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời” – thật dễ dàng nhận thấy những điều này có thể bóp nghẹt cảm nghiệm của chúng ta về ơn sủng Chúa.  Nhưng còn những nỗi lo lắng thì sao?  Lo lắng xem ra hơi giống một người kỳ cục.  Giàu có và khoái lạc thì hấp dẫn và có thể cám dỗ chúng ta bỏ Chúa, nhưng lo lắng thì hoạt động cách khác:  quá nhiều thứ lệ phí phải trả mà tiền thì không đủ;  một công việc đầy áp lực với quá nhiều đòi hỏi;  lo lắng về sức khỏe;  căng thẳng trong gia đình.

          Lo lắng là một phần của cuộc sống hằng ngày.  Nhưng rồi có thứ lo lắng thái quá là thứ lo lắng có thể đàn áp tâm trí chúng ta.  Những nghiên cứu chuyên môn cho chúng ta thấy thứ lo lắng này có thể làm cho chúng ta sinh bệnh tật thể xác, khiến chúng ta bị khó chịu đến chết được.

          Chúa Giê-su đã đối phó với những lo lắng suốt đời Người.  Người không khi nào mất bình an, nhưng luôn phải đương đầu với những vấn đề, những câu hỏi và những khó khăn.  Bạn hãy nghĩ đến bao lần Chúa Giê-su phải đối phó với lối suy nghĩ trần tục của các tông đồ.  Hoặc đâu là những điều Người phải tranh luận với nhóm Pha-ri-sêu và các kinh sư chống đối Người?  Chắc chắn Chúa Giê-su đã lo lắng khi Người phải đối mặt với những ngày Người sắp phải chịu đóng đinh vào thập giá.

          Chúa Giê-su muốn giúp chúng ta đối phó với những lo lắng.  Người muốn giúp chúng ta có cái nhìn đúng về những lo lắng.  Một trong những cách tốt nhất Người giúp chúng ta, đó là ban cho chúng ta lời Chúa.  Kinh Thánh có thể an ủi chúng ta.  Kinh Thánh có thể nói cho chúng ta biết rằng Chúa ở cùng chúng ta và Chúa biết những gì chúng ta phải đối phó, bởi vì chính bản thân Chúa Giê-su cũng đã phải đối phó như thế rồi (Do-thái 4:14-15).

          Đây là một ít lời trong Kinh Thánh giúp bạn nhìn những lo lắng đúng cách.  Khi đọc những lời ấy, bạn hãy xin Chúa Giê-su giúp bạn đối phó với lo lắng.

                  *  Ta là Thiên Chúa của ngươi.

                   Ta cho ngươi vững mạnh,

                   Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta” (I-sai-a 41:10).

                  *  Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,

                   tôi còn sợ người nào?

                   Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,

                   tôi khiếp gì ai nữa?” (Thánh Vinh 27:1).

          Những câu Kinh Thánh này có làm cho những lo lắng của bạn hoàn toàn biến mất không?  Không nhất thiết phải như vậy.  Nhưng bám chặt lấy lời Chúa có thể giúp bạn không bị những lo lắng làm cho thất điên bát đảo.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nắm chặt lấy lời Chúa khi con cảm thấy nghẹt thở vì những lo lắng”.