Thứ Hai tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:1-10

 

Họ đến gặp Chúa Giê-su và khẩn khoản nài xin Người tới.  (Lu-ca 7:4)

 

          Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một trong những câu chuyện hay nhất về sức mạnh của việc cầu nguyện chuyển cầu:  Chúa Giê-su dùng lời nói để từ nơi xa chữa lành một người đầy tớ mà Người không trông thấy.  Đó là một câu chuyện đầy hứng thú, nhưng bạn hãy xem câu chuyện khởi đầu thế nào.  Dân chúng đến với Chúa Giê-su, khẩn cầu và nài xin Người hãy đến.  Họ cầu xin Chúa không phải cho người thân gia đình họ hoặc cho một người đồng bào Do-thái.  Nhưng họ xin Chúa đến chữa lành cho đầy tớ của một viên sĩ quan dân ngoại.  Một người không hẳn là người tin, viên sĩ quan Rô-ma đã nhận ra rằng Chúa Giê-su, cũng giống như hoàng đế Xê-da của ông, có uy quyền tối cao.  Cho nên ông sai một phái đoàn đi chuyển lời thỉnh cầu của ông tới Chúa Giê-su, và Chúa đã đáp lễ!

          Nhiều phép lạ trong Kinh Thánh đã xảy ra nhờ một người thay mặt người đau ốm đến gặp Chúa Giê-su.  Thường là cha mẹ đến nài xin giùm con mình, hoặc một người bạn xin Chúa Giê-su can thiệp.  Bao giờ cũng vậy, Chúa Giê-su đều nhậm lời cầu xin của họ.

          Việc chuyển cầu như vậy không chỉ hạn hẹp trong thời Kinh Thánh đâu.  Hết thảy chúng ta đều có thể làm những người chuyển cầu.  Chúng ta không cần một danh hiệu đặc biệt hoặc phải được huấn luyện.  Đúng vậy, có lẽ bạn đã cầu thay nguyện giúp cho gia đình và bạn hữu của bạn rồi.  Nhưng giờ đây có thể là cơ hội học hỏi về việc cầu nguyện chuyển cầu để sao cho hữu hiệu hơn.  Vậy phải làm thế nào?  Giống như viên sĩ quan đại đội trưởng, bạn hãy cố gắng có một kế hoạch và thúc đẩy bạn gắn bó với việc cầu nguyện này.

          Trước hết, hãy lấy một mảnh giấy và viết xuống tên người, nơi chốn và hoàn cảnh bạn muốn cầu nguyện cho.  Có thể là người trong nhà bạn hoặc trong giáo xứ.  Có thể là một sự xung đột cay đắng tại một nước xa xôi.  Đừng sợ phải cầu nguyện cho nhiều người hoặc nhiều trường hợp.

          Tiếp đến, bạn hãy tìm một nơi dễ nhìn thấy trong nhà và gắn tờ giấy đó lên, hoặc trên cửa tủ lạnh, trên tấm kiếng hay bên cạnh cuốn Kinh Thánh của bạn.  Mỗi lần nhìn thấy bản danh sách cầu nguyện, bạn thử tưởng tượng mình đem những điều nguyện xin này đến với Chúa Giê-su, giống như viên đại đội trưởng đã làm.  Bạn hãy xin Chúa can thiệp vào những tình huống này để đem lại việc chữa lành hay hòa giải hoặc bất cứ nhu cầu nào.

          Thời gian trôi qua, bạn sẽ khám phá ra là Thiên Chúa đã nhậm lời một số những thỉnh cầu của bạn.  Hãy đánh dấu những ý cầu nguyện đã được nhậm lời.  Việc này sẽ nhắc nhở bạn rằng Chúa đang lắng nghe, mặc dù những lời cầu nguyện khác chưa được nhậm lời.  Những khi nghi ngờ, bạn có thể nhìn lại những lời nguyện đã được nhậm lời và nhớ rằng Chúa biết và nghe mọi điều dân Chúa cầu xin.

 

          “Lạy Chúa, con không đáng, nhưng xin Chúa đến và chữa lành”.