Thứ Năm tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 15:1-11

 

Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu.  (1 Cô-rin-tô 15:10)

 

          Như một dòng sông, ơn Thiên Chúa luôn luôn chảy.  Nó từ trời chảy xuống tâm hồn chúng ta, rồi dần dần bào mòn những góc cạnh nhọn sắc thành nhẵn nhụi.  Đó cũng là ơn đã chảy vào tâm hồn Phao-lô khi ngài gặp Chúa trên đường đi Đa-mát.  Phao-lô đã đáp lại ơn Thiên Chúa, rồi ngài khám phá ra rằng ơn ấy không “vô hiệu” (1 Cô-rin-tô 15:10).  Đã từng là kẻ bách hại Ki-tô hữu, ngài trở thành một tín hữu du hành khắp nơi để xây dựng Giáo Hội mà ngài đã một lần cố phá đổ.

          Câu chuyện chúng ta có thể không thực sự lâm ly như câu chuyện của Phao-lô, nhưng dưới nhiều khía cạnh nó cũng không có gì khác.  Chúng ta cũng từng lãnh nhận ơn Thiên Chúa và ơn này không phải là vô hiệu:  vì chúng ta đã tin và quyết định theo Chúa Giê-su.

          Vậy chúng ta phải đáp lại dòng chảy liên tục của ơn Chúa thế nào?  Trong cuốn The Cost of Discipleship (Giá phải trả khi làm môn đệ Chúa), thần học gia Dietrich Bonhoeffer người Đức đã nói về sự khác biệt giữa “giá rẻ” và “giá đắt”.  Ông nói:  “Ơn sủng rẻ tiền là ơn sủng không có môn đệ tính, là ơn sủng không có thập giá, là ơn sủng không có Đức Giê-su Ki-tô.  Ngược lại, ơn sủng đắt tiền thì thách đố chúng ta giống như một lời kêu gọi khả ái hãy theo Chúa Giê-su”.

          Chúng ta có thể làm cho kinh nghiệm về ơn Chúa thành “rẻ tiền” khi chúng ta không đáp lại dòng chảy của ơn Chúa trong đời sống chúng ta.  Hằng ngày chúng ta đối mặt với không biết bao nhiêu tình huống đòi chúng ta phải cầu xin ơn Chúa hoặc cố gắng tiến tới mà không cần đến ơn Chúa.  Thí dụ, bạn có thể bị cám dỗ nuôi lòng hận thù hoặc cay cú về một điều người khác đã nói hay làm.  Bạn có thể xin Chúa ban cho bạn ơn biết tha thứ.  Bạn có thể mất kiên nhẫn với một đứa con đã làm điều sai trái.  Bạn có thể dừng lại một chút, và cầu xin ơn Chúa để bạn có thể giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh.

          Bất kể tình huống của bạn khó khăn như thế nào, ơn Chúa cũng luôn sẵn sàng dành cho bạn.  Ơn Chúa luôn chảy giống như dòng sông chảy ào ạt và làm tươi mát.  Hôm nay bạn hãy bước vào dòng sông ấy.  Hãy để nước sông chảy trên bạn, vào trong bạn và qua bạn.  Ơn sủng này không hề vô hiệu, nếu bạn đón nhận và trân quý nó.

 

          “Lạy Cha, xin lấy ơn sủng Cha mà nhào nặn con.  Xin cho con làm vang lên lời thánh Phao-lô:  “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa”.