Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Lễ thánh Mát-thêu, tông đồ và tác giả sách Tin Mừng

 

Suy niệm Mát-thêu 9:9-13

 

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.  (Mát-thêu 9:13)

 

          Bị khinh bỉ vì là kẻ cộng tác với người Rô-ma, Mát-thêu biết công việc của người thu thuế như ông chẳng có gì để tự hào.  Hoặc ít nhất ông cũng không nên tự hào là một người thu thuế.  Sự giàu có của ông chỉ đem lại cho ông sự khinh khi và chối bỏ từ những đồng bào của ông.  Có lẽ ông đã phải chịu đựng những lời mai mỉa từ những người dân trong thành, và có thể ông đã bắt đầu tin họ.  Bất kể Mát-thêu nghĩ thế nào, thì khi nghe Chúa Giê-su kêu gọi, ông đã không ngần ngại.  Mọi cách thức tội lỗi, mọi cách ông đối xử tàn tệ với dân chúng, và tất cả sự bất xứng là hậu quả của những cách thức trên đều tan biến hết.  Có điều gì đó đặc biệt về Chúa Giê-su, nên Mát-thêu quyết tâm không để cho bất cứ trở ngại nào, dù là có thực hay tưởng tượng, cản đường ông.

          Có thể bạn dễ dàng tự lừa dối mình là bất xứng nên không thể đáp lời kêu gọi của Chúa Giê-su.  Bạn đừng tin nhé!  Đừng tưởng tượng là tội lỗi và những yếu đuối của bạn sẽ làm cho Chúa Giê-su gạch tên bạn để tìm kẻ xứng đáng hơn.  Bạn hãy nhớ điều Chúa đã nói với những người phản đối việc Người kêu gọi ông Mát-thêu:  “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mát-thêu 9:13).  Chúng ta hết thảy đều là kẻ tội lỗi, thế mà Chúa Giê-su vẫn kêu gọi tất cả chúng ta:  “Hãy theo Ta” (9:9)  Chúa muốn bạn ở với Người.

          Vậy bạn đừng để tội lỗi và vấp ngã của bạn ngăn cản bạn thưa xin vâng với Chúa.  Ngược lại, chúng lại là những cơ hội để cho người ta thấy Chúa nhân từ biết bao.  Truyền thống kể lại rằng thánh Mát-thêu đã đi rao giảng Tin Mừng cho chính người Do-thái là những người chính ngài đã làm gương xấu cho họ trước đây.  Sự hiển nhiên thay đổi tâm hồn của ngài đã gây ấn tượng cho rất nhiều người trong họ.

          Hôm nay nếu bạn cảm thấy bất xứng, hãy nhớ đến thánh Mát-thêu.  Hãy nhớ đến lòng từ ái và thương xót Chúa dành cho ngài.  Hãy nhớ đến sự tự do và vui mừng ngài cảm nhận được khi từ bỏ con người cũ để chấp nhận lời Chúa Giê-su mời gọi.  Chúa đã gọi và tuyển chọn bạn vì Người yêu thương bạn rất nhiều như Người đã yêu thương thánh Mát-thêu.  Người muốn làm im đi tiếng nói của sự bất xứng.  Dù Chúa Giê-su mời gọi bạn từ bỏ một thứ tội quen phạm, hoặc gần với Người hơn trong cầu nguyện, hoặc phục vụ cộng đoàn một cách mới mẻ, hay cả ba việc nói trên, thì bạn cứ thưa xin vâng.  Hãy lập tức tiếp nhận lời mời gọi và để Người thay đổi cuộc sống bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mời gọi con theo Chúa.  Xin giúp con thưa xin vâng trước lời kêu gọi của Chúa!”