Thứ Tư tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 12:31- 13:13

 

Đức mến không bao giờ mất được.  (1 Cô-rin-tô 13:8)

 

          Bài thánh ca tuyệt vời của thánh Phao-lô về đức mến như người ta vẫn thường gọi đoạn Sách Thánh này, đã vẽ lên một bức họa về một tình yêu trưởng thành đầy sức sống thiêng liêng.  Đây không phải là định nghĩa chúng ta gặp thấy trong từ điển, nhưng là một bài ca siêu thoát diễn tả tình yêu Ki-tô được thể hiện ngày này qua ngày khác.  Tình yêu này là tình yêu nhẫn nhục và hiền hậu, chứ không giận dữ.  Nó phục vụ nhu cầu của người khác chứ không nằng nặc theo đường lối riêng của mình.  Nó không nóng giận và không nuôi hận thù (1 Cô-rin-tô 13:4, 5).

          Thánh Phao-lô       viết cho tín hữu Cô-rin-tô lời kêu gọi mạnh mẽ, bởi vì dù là một cộng đoàn đã được Chúa cho lớn mạnh, nhưng cũng chịu thảm họa chia rẽ, tranh giành và tình trạng vô luân.  Cho nên ngài mới khuyên họ hãy để cho tình yêu của Chúa Ki-tô, tình yêu mà họ đã cảm nghiệm sâu xa khi trở lại đạo, khắc phục những lỗi lầm của họ và hàn gắn mọi chia rẽ.  Khi kêu gọi hãy yêu thương, thánh Phao-lô muốn giúp tín hữu Cô-rin-tô nhận ra được những ước muốn sâu xa nhất của họ.  Ngài biết đây là cách chắc chắn nhất để giúp họ chiến thắng tội lỗi và trưởng thành trong sự thánh thiện.

          Khi viết về sự lớn lên từ tình trạng ấu trĩ tới đức tin trưởng thành, thánh Phao-lô chắc chắn đã nghĩ đến đời sống của cá nhân ngài cũng như đời sống tín hữu Cô-rin-tô.  Phao-lô ban đầu là một Pha-ri-sêu nhiệt thành đã bách hại Ki-tô hữu.  Phải mất một thời gian, ngay cả sau khi trở lại, để ngài trầm tĩnh hơn.  Nhưng dần dần ngài đã thêm lòng yêu mến Chúa Giê-su và trở thành một sức mạnh hữu hiệu hơn cho sự hòa giải và hiệp nhất.

          Vậy bạn hãy đề ra mục tiêu là phải tăng thêm lòng mến.  Nếu bạn thấy mình thiếu kiên nhẫn, hãy xin Chúa ban ơn kiên nhẫn.  Nếu thấy mình hay giận dữ, hãy cố mặc lấy sự dịu dàng.  Nếu thấy mình vênh vang tự đắc, bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn được chia sẻ đức khiêm nhường.

          Khi chúng ta nhường chỗ cho tình yêu Thiên Chúa như vậy, chúng ta sẽ có thể tăng thêm lòng yêu mến Thiên Chúa và tình yêu thương nhau.  Tình yêu của chúng ta sẽ trưởng thành, rồi chúng ta sẽ tự nhiên tìm được những lối sống không chỉ cho riêng mình, mà còn cho mọi người chung quanh nữa.

          Bạn có thể bước đi trên con đường đức mến Ki-tô, nếu bạn cứ tiếp tục cùng sánh bước với Chúa Giê-su.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin thắp lên ngọn lửa tình yêu của Chúa trong tâm hồn con, để con có thể yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em bằng tình yêu của Chúa đang cháy lên trong con”.