Thứ Ba tuần 25 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh Đáp ca 119:1, 27, 30, 34-35, 44

 

Đường chân lý, này con đã chọn.  (Thánh Vịnh 119:30)

 

          Bài đọc 1 hôm nay dạy chúng ta phải sống làm sao cho đẹp lòng Chúa.  Tiếp đến Thánh Vịnh Đáp ca giúp chúng ta biết đáp trả những giáo huấn ấy:  “Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ”.  Vậy hôm nay chúng ta hãy để cho lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh giúp chúng ta theo Chúa:

          Lạy Chúa, đường chân lý này con đã chọn.  Con chọn đặt hết tư tưởng con vào Chúa và lòng nhân lành của Chúa.  Ý nghĩ đầu tiên của con vào ban sáng sẽ là cảm tạ Chúa đã ban cho con thêm một ngày để phục vụ và yêu mến Chúa.  Con sẽ cảm tạ Chúa về sức khỏe của con, dù nó không được tốt nhất.  Con sẽ cảm tạ Chúa về những người hiện diện trong đời con, ngay cả những người khó khăn đang dạy con biết nhẫn nhục, kiên trì và mạnh mẽ.  Cảm tạ Chúa vì con có thể bắt đầu ngày mới hôm nay và bỏ lại sau lưng ngày hôm qua.  Cảm tạ Chúa vì con có thể xây dựng nhờ ơn thánh Chúa đã ban cho con ngày hôm qua.

          Lạy Chúa, đường chân lý này con đã chọn.  Con chọn suy niệm lời Chúa, lời cho con thấy đường chân lý.  Xin cho con hôm nay biết lắng nghe tiếng Chúa.  Xin dạy con biết Chúa là Đấng nào và con là ai dưới ánh sáng tình yêu của Chúa.  Con sẽ để cho lời Chúa dẫn dắt con và giúp con xây dựng một nền móng vững chắc cho tư tưởng và hành động của con.  Lạy Chúa, con chọn để cho tâm trí con đầy tràn giáo huấn của Chúa, nhất là trong những lúc thinh lặng, khi ma quỷ cố gắng đưa con đến với những tư tưởng sợ hãi, xét đoán hoặc tiêu cực.

          Lạy Chúa, đường chân lý này con đã chọn.  Con chọn Chúa làm mẫu mực cho đời sống con.  Con muốn học yêu thương như Chúa.  Con muốn kiên nhẫn hơn như Chúa đã kiên nhẫn với con.  Xin dạy con biết lắng nghe và nhận ra những người chung quanh đang cần con chăm sóc cho họ:  những người nghèo khổ và đau yếu, những kẻ cô đơn và bị bỏ rơi, thậm chí cả những người gọi con là kẻ thù của họ nữa.   

          “Lạy Chúa, như Chúa đã làm trong những năm sống ẩn dật với Mẹ       Ma-ri-a và thánh cả Giu-se, xin giúp con làm mọi công việc hằng ngày với lòng yêu mến:  nấu nướng, giặt dũ, cắt cỏ, trả nợ thẻ, dắt chó đi, giúp con cái làm bài tập, và những việc khác còn lại.  Lạy Chúa Giê-su, con chọn trải ra lòng nhân ái và dịu dàng mà Chúa đã tỏ ra với con, để tình yêu Chúa được chiếu tỏa qua con.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đã chọn Chúa.  Chúa là đường chân lý cho con”.