Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần

 

Suy niệm Gio-an 1:47-51

 

Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.  (Gio-an 1:51)

 

          Nghĩ về tương lai, bạn cảm thấy thế nào?  Nếu đang chờ đợi một lễ cưới gia đình hoặc một đứa con ra đời, có lẽ bạn sẽ rất náo nức.  Nếu bạn không chắc chắn mình có đủ tiền để trả các khoản nợ cho tháng tới hoặc bạn đang chờ đợi kết quả khán nghiệm bệnh tật có chiều hướng không mấy khả quan, chắc bạn sẽ lo lắng.  Cái nhìn của chúng ta về tương lai thường được tô vẽ do những gì chúng ta đang cảm nghiệm trong hiện tại.

          Hy vọng của chúng ta về tương lai được ở với Chúa trên thiên đàng cũng chịu ảnh hưởng do những điều chúng ta đang tin bây giờ.  Sau khi Na-tha-na-en tuyên bố Chúa Giê-su là “Con Thiên Chúa” và là “Vua Ít-ra-en”, Chúa Giê-su nói với Na-tha-na-en rằng một ngày kia ông sẽ thấy Người trong vinh quang trên trời và có các thiên thần chung quanh Người (Gio-an 1:49).  Đặc ân được thoáng thấy tương lai đã được báo trước dựa trên hiện tại, tức là trên lòng tin của Na-tha-na-en vào Chúa Giê-su.

          Na-tha-na-en đã có thể tuyên xưng đức tin bởi ông ngạc nhiên vì Chúa Giê-su nhìn rõ tâm hồn ông, mặc dù hai người chưa hề gặp mặt nhau.  Lúc ấy Na-tha-na-en biết là mình đã được Thiên Chúa biết đến và yêu thương.

          Cho nên điều quan trọng đối với chúng ta là phải tiếp tục tái xác định đức tin của chúng ta.  Nếu chúng ta nghi ngờ Chúa Giê-su không biết rõ chúng ta như Người biết Na-tha-na-en, hoặc chúng ta thắc mắc liệu Người có yêu thương chúng ta hay không, thì khi ấy có thể chúng ta cũng không chắc chắn mình sẽ được lên thiên đàng.  Thậm chí chúng ta còn nghĩ là mình không xứng đáng được sống với Chúa Giê-su muôn đời.

          Vậy bạn hãy theo gương Na-tha-na-en mà tuyên xưng đức tin của bạn.  Mỗi ngày bạn hãy lập lại:  “Chúa đã biết tôi trước cả khi tôi sinh ra.  Người yêu thương tôi hơn bất cứ ai yêu thương tôi.  Người mong chờ tôi được sống đời đời với Người”.

          Dần dần khi bạn nhập tâm những chân lý này rồi, cái nhìn của bạn về tương lai sẽ thay đổi.  Bạn sẽ bắt đầu trông chờ ngày ấy trên thiên đàng khi bạn được gặp Chúa Giê-su mặt giáp mặt.  Bạn có tưởng tượng được mình đang đứng trước ngai Thiên Chúa, với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần “lên lên xuống xuống” (Gio-an 1:51) như Chúa Giê-su đã hứa không?

          Thiên đàng có các thánh nam nữ và các thiên thần của Chúa, và Chúa cũng muốn bạn được cùng ở với họ nữa.  Vậy đối với chúng ta là những kẻ tin thì chẳng có gì sáng láng hơn thiên đàng đâu!

 

          “Lạy Chúa, con muốn được ở đời đời với Chúa”.