Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:16-18

 

Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường.  (Lu-ca 8:16)

 

          Đọc đoạn Tin Mừng này rồi nghĩ mình như cái đèn đặt trên giá để soi sáng cho mọi người, đó là điều bình thường thôi.  Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta nghĩ Chúa Giê-su chính là ánh sáng rực rỡ chiếu tỏa?  Đúng thế, Chúa Giê-su phán rằng Người  là “ánh sáng trần gian” (Gio-an 8:12).  Người không cố gắng ẩn mình khỏi chúng ta hoặc làm cho chúng ta quáng quàng trước khi chúng ta khám phá ra Người.  Không phải đâu, nhưng Chúa Giê-su muốn tỏ mình ra cho chúng ta.  Thật là một sứ điệp đầy hy vọng!  Chúa Giê-su là ánh sáng và ơn cứu độ chúng ta (Thánh Vịnh 27:1).

          Vậy ánh sáng Chúa Ki-tô giúp chúng ta nhìn thấy những gì?  Một đàng ánh sáng ấy biểu lộ rất nhiều sự kiện hữu hình về Thiên Chúa.  Nó cho chúng ta thấy chính Thiên Chúa:  lòng thương xót, tình yêu và sự trung thành của Người.  Rồi khi Thiên Chúa tỏ mình ra, Người luôn chạm đến tâm hồn chúng ta cũng như soi sáng tâm trí chúng ta.  Chúng ta nhìn thấy Chúa rõ hơn một chút và tâm hồn chúng ta được thúc giục bước theo Chúa gần hơn một chút.

          Thí dụ, khi đọc dụ ngôn người con hoang đàng, bạn có thể tưởng tượng mình là người thanh niên trở về nhà trong vòng tay của người cha.  Hoặc một cảm nghiệm khi đi xưng tội có thể giúp bạn trở nên dễ thông cảm hơn với người khác, vì bạn muốn chia sẻ lòng thương xót bạn lãnh nhận được.  Chúa có thể sử dụng những trường hợp như thế để chiếu ánh sáng của Người vào tâm hồn bạn, rồi khi chiếu tỏa ánh sáng ấy, Người làm tan biến đi bóng tối che phủ tâm hồn bạn.

          Có thể bạn không nhận thấy rõ ràng lập tức.  Khi bước vào căn phòng ánh sáng lờ mờ, có lẽ bạn phải mất chút thời gian để mắt bạn quen với tình trạng ánh sáng trong đó.  Nhưng bạn ở trong đó càng lâu, ánh sáng xuất hiện và bạn có thể nhìn thấy rõ hơn.  Cũng vậy, bạn càng ở lâu hơn trong sự hiện diện của Chúa, bạn càng nhận ra rõ hơn mọi cách Chúa tỏ mình ra cho bạn.

          Thiên Chúa đã tỏ mình ra ngay thuở bắt đầu có thời gian và Người vẫn tiếp tục tỏ mình ra hôm nay!  Người tiếp tục đặt ánh sáng của Người trên “giá đèn” vì Người muốn người ta biết Người.  Bạn có thể tin tưởng ánh sáng của Chúa sẽ chiếu soi những nơi bạn không ngờ.  Vậy bạn hãy mở mắt ra mà nhận biết Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa chiếu ánh sáng Chúa trên bất cứ điều gì Chúa muốn con nhìn thấy hôm nay.  Xin Chúa giúp con chú tâm đến Chúa và sự mặc khải của Chúa”.