Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:7-9

 

Vua tìm cách gặp Đức Giê-su.  (Lu-ca 9:9)

 

          Các tin đồn rồi cũng qua đi.  Việc dò xét mới đáng kể.  Ông Giê-su người Na-da-rét này là ai?  Ông ta từ đâu đến và thực sự muốn làm gì?  Ông ta có phải là Gio-an Tẩy Giả trở về từ cõi chết không?  Hay là ngôn sứ Ê-li-a đầu thai?  Hoặc là một kẻ khích động quần chúng từ Ga-li-lê tới?

          Đối với vua Hê-rô-đê, đây là một suy đoán hết sức bối rối.  Ông đã lo xong vụ Gio-an Tẩy Giả.  Nhưng dường như sự hiện diện và rao giảng của Chúa Giê-su đã khơi lại lương tâm ông về việc ông đã làm.  Có lẽ Thiên Chúa thực sự muốn nói với ông qua Gio-an Tẩy Giả và giờ đây qua Chúa Giê-su.  Lại nữa, cái nhìn của Hê-rô-đê lúc này không còn trong sáng nữa.  Ý thức mình đang quan hệ tội lỗi với người vợ, nhưng lại không muốn thay đổi, nhà vua không sao bước qua được lớp sương mù ngăn cản ông đến với đức tin.

          Quả thực không ai trong chúng ta giống như trường hợp Hê-rô-đê.  Tuy nhiên, cũng như ông, chúng ta muốn nhận ra Chúa, nhưng lại bị che mắt bởi cái nhìn quá lờ mờ.  Những thái độ như không tha thứ, cay đắng, sợ hãi, lo âu, rồi nhiều điều khác nữa, đã giữ chúng ta ở trong lớp sương mù đặc.  Tuy nhiên không có gì giữ chặt chúng ta hơn là tội lỗi không sám hối.  Gio-an Tẩy Giả đã đưa tội lỗi của Hê-rô-đê ra ánh sáng khi ngài chỉ trích việc ông kết hôn với bà Hê-rô-đi-a là vợ của em ruột ông.  Hê-rô-đê có thể sám hối chứ.  Ông có thể tìm ra cách bước ra khỏi quan hệ tội lỗi chứ.  Nhưng cuối cùng ông ta đã làm im đi tiếng nói của Gio-an Tẩy Giả.

          Chúa Thánh Thần có thể phá tan mọi mây mù che khuất tầm nhìn của bạn.  Nhờ hồng ân sám hối, bạn có  thể cộng tác với Chúa trong công việc này.  Đúng vậy, tập thói quen thống hối vào cuối ngày có lẽ là một trong những cách tốt nhất để giúp cái nhìn của bạn bén nhậy.

          Mỗi buổi tối, bạn hãy nhìn lại ngày sống và xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận định mọi suy nghĩ, lời nói hay hành vi làm mất lòng Chúa.  Rồi bạn chỉ cần xin Chúa tha thứ và xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn làm tốt hơn vào ngày mai.  Nếu đó là tội nặng, bạn hãy quyết định đi xưng tội sớm hết sức có thể.  Rồi sau hết hãy cảm tạ Chúa vì lòng thương xót của Người.  Dần dần cái nhìn của bạn sẽ rõ hơn, chỉ nhờ bạn đã để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và làm tan lớp mây mù khiến con không nhìn thấy rõ ràng”.