Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Suy niệm Giảng viên 3:1-11

 

Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét.  (Giảng viên 3:8)

 

          Trong số tất cả những điều nằm trong chuỗi “một thời” này, tại sao thù ghét lại được đưa vào?  Rõ ràng Kinh Thánh cho thù ghét là một tội.  “Ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối… Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân” (1 Gio-an 2:11;  3:15).  Vậy tại sao lại có một thời để thù ghét?

          Thực ra tác giả sách Giảng viên đang suy tư về kinh nghiệm là điều gì của chính con người, chứ không nhất thiết là điều theo như Thiên Chúa muốn.  Tất cả chúng ta đều biết thế nào là cảm giác thù ghét một người;  thậm chí ở một mức độ nào đó chúng ta có thể thù ghét bản thân mình nữa.  Đó là điều thuộc bản chất con người sa ngã của chúng ta.  Thù ghét có thể nảy sinh từ một tổn thương hoặc bất công người khác làm cho chúng ta hay cho người thân yêu chúng ta.  Nó có thể phát sinh từ sự giận dữ hoặc ghen tương, từ thái độ tự mãn cho mình là công chính hoặc từ thái độ hổ thẹn.  Nó cũng có thể bắt nguồn trong sự sợ hãi, sợ người đe dọa mình hoặc sợ người ta khác với mình.

          Cho nên đúng và thật là bất hạnh, vì quả thực có một thời để thù ghét.  Nhưng Chúa xin chúng ta hãy sử dụng cái “thời” này để suy nghĩ về việc thù ghét của chúng ta và tìm cách biến thù ghét thành yêu thương, nhờ ơn Chúa giúp (Giảng viên 3:1).

          Nếu bạn cảm thấy mình có những cảm nghĩ tiêu cực đối với ai, bạn hãy dừng lại và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn hiểu lý do tại sao.  Những phản ứng của bạn có thể cho thấy vì bạn cảm thấy mình yếu hoặc bị đổ vỡ.  Rồi bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhổ tận rễ lý do giấu ẩn này, đồng thời tiến thêm một bước tới yêu thương.

          Thí dụ, có thể bạn ghét một người vì họ đã nói hay làm cho bạn bị tổn thương.  Chúa Giê-su muốn giúp bạn cố gắng tha thứ.  Có thể bạn ghét một người vì lối sống tội lỗi của họ ảnh hưởng tới nhiều người khác.  Bạn hãy để Chúa Giê-su nhắc nhở bạn rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi.  Đôi lúc khi một người thực sự làm những điều xấu xa thì rất khó có thể yêu thương họ.  Có lẽ điều duy nhất bạn có thể làm là hãy cầu nguyện cho họ.

          Thù ghét chẳng làm ích gì cho ai;  nó thúc đẩy chúng ta đối xử một cách tầm thường với người khác, thậm chí vẫn còn giam hãm chúng ta trong sự cay đắng và hận thù.  Vậy khi bạn cảm thấy sự hận thù dâng lên trong tâm hồn, hãy ngừng lại và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận định nguồn gốc của hận thù ấy.  Rồi xin Người ban ơn giúp bạn ra khỏi bóng đêm của thù ghét để bước vào ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa cho con đem tình yêu đến nơi nào có hận thù”.