Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Lễ các thiên thần hộ thủ

 

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5, 10

 

Các thiên thần của họ ở trên trời  (Mát-thêu 18:10)

 

          Cha thánh Padre Pio gọi thiên thần hộ thủ của ngài là “người bạn từ thuở ấu thơ”.  Cả hai đều là bạn đồng hành thân thiết từ tuổi thơ và đã ở bên nhau rất lâu.  Họ nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ và tiếp xúc với nhau qua bao năm rồi.  Padre Pio xác tín rằng người bạn của ngài luôn hỗ trợ ngài  qua mọi lúc thăng trầm cuộc sống.  Người bạn hữu trân quý đó là ai vậy?  Là thiên thần hộ thủ của ngài.

          Có thể chúng ta nghĩ rằng những lời của Padre Pio chỉ là hoa mỹ, nhưng Giáo Hội dạy rằng mỗi người chúng ta có một thiên thần hộ thủ đồng hành với chúng ta suốt cuộc đời.  Cả đến Mẹ Ma-ri-a và các thánh cũng đều có thiên thần hộ thủ!  Bạn thử nghĩ xem, Thiên Chúa yêu thương bạn rất nhiều đến nỗi cho một đấng ở trên trời bảo vệ và dẫn dắt bạn.  Người làm như vậy là vì Người muốn giúp đưa bạn lên thiên đàng!

          Nếu quả như thế, tại sao chúng ta không cảm nghiệm được thiên thần ấy nói với chúng ta?  Tại sao chúng ta không trông thấy ngài?  Điều ấy chẳng khác gì mối tương quan giữa chúng ta với Chúa.  Phát huy mối tương quan với thiên thần hộ thủ có nghĩa là học cảm nhận sự hiện diện vô hình và luôn có mặt của ngài.

          Giống như bạn muốn nói với Chúa Giê-su trong tâm hồn bạn và cố gắng nhận ra tiếng của Người trong những ý nghĩ và trí tưởng tượng của bạn, bạn cũng có thể nói với thiên thần hộ thủ của bạn như vậy.  Nếu cần có sự khôn ngoan, bạn hãy xin thiên thần hộ thủ của bạn chuyển cầu cho bạn hoặc giúp đỡ bạn nhận ra con đường phải đi.  Bạn có thể xin thiên thần hộ thủ gìn giữ bạn khi bạn gặp một tình huống khó khăn hoặc xa lạ.  Rồi khi bạn cảm nhận được sự soi sáng để làm một quyết định hoặc chọn một đường lối, rất có thể đó là nhờ thiên thần hộ thủ của bạn hành động đấy!

          Padre Pio bảo, “bạn hãy cầu xin thiên thần hộ thủ của bạn, nhất định ngài sẽ dẫn dắt bạn”.  Padre Pio đã đến với thiên thần hộ thủ của ngài với một đức tin giống như trẻ em, nên ngài đã gặp được một người bạn trên trời hướng dẫn và che chở ngài.  Hôm nay trong ngày tôn kính những vị hướng dẫn thiêng liêng này, tại sao chúng ta không dành ít phút để bắt đầu tâm sự với thiên thần của bạn?  Bạn không cần phải là một nhà thần bí;  bạn chỉ cần theo một bước nhỏ đức tin, tiếp theo là một bước nữa, rồi bước nữa…

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con một thiên thần để che chở và hướng dẫn con!”