Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca  9:46-50

 

Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.  (Lu-ca 9:48)

 

          Các cầu thủ chơi banh bầu dục biết rõ giá trị của việc giữ mình ở gần mặt đất.  Thí dụ bạn thử tưởng tượng hai cầu thủ phòng vệ ngang sức nhau tại đường phân ranh giới hai đội.  Bình thường người giữ mình gần mặt đất hơn sẽ có thể giữ được tư thế vững vàng hơn.

          Điều ấy cũng đúng với trường hợp Nước Thiên Chúa.  Hạ thấp mình trong đức khiêm sẽ cho bạn lợi thế hơn.  Vậy mà các môn đệ Chúa đã không chịu học hỏi điều ấy.  Họ vẫn còn nghĩ rằng càng ở địa vị cao hơn thì càng tốt hơn, cho nên họ mới tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm.  Nhưng Chúa Giê-su đã viết lại quy luật khi Người dạy hễ ai đón tiếp một em nhỏ là đón tiếp chính Người.

          “Hạ mình” có sức mạnh vì lẽ đơn giản này:  Đó chính là nơi chúng ta sẽ gặp được Chúa Giê-su.  Đó là nơi chúng ta sẽ gặp được Đấng đã “trút bỏ vinh quang” để bước đi giữa chúng ta và gặp được Đấng “đã hạ mình” khi đón nhận cái chết trên thập giá (Phi-líp-phê 2:7, 8).  Đó là nơi chúng ta sẽ gặp được Đấng đã chăm sóc “kẻ nghèo hèn”, “các tù nhân” và “những kẻ bị áp bức” (Lu-ca 4:18).  Đó là nơi chúng ta sẽ gặp được Đấng đã đến “để hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người” (Mác-cô 10:45).  Càng từ bỏ đi con người cũng như những kế hoạch riêng của chúng ta, chúng ta càng dễ gặp được ân sủng Chúa và có khả năng yêu thương những người chung quanh hơn.

          Vậy có tình huống nào bạn thấy cần phải bỏ đi tính tự cao hoặc ích kỷ không?  Có lẽ bạn đang giữ lòng thù hận quá lâu.  Có lẽ bạn tránh một người đang cần bạn giúp đỡ.  Hoặc có lẽ bạn cần quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu của những người chung quanh.  Hôm nay bạn hãy tiến tới một bước, đó là hãy tin rằng Chúa sẽ chăm sóc bạn.

          Bạn không cần phải bảo vệ địa vị của mình.  Bạn không luôn phải là người quan trọng phát biểu sau cùng.  Nhưng hãy đứng ở chỗ thấp hơn, bên cạnh Chúa Giê-su.  Hãy mau mắn lắng nghe và phục vụ.  Và hãy chờ đợi Chúa đưa bạn đến gần Người hơn.  Hãy nghe tiếng thầm lặng của Chúa:  "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (Mát-thêu 25:21).

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con theo Chúa đi con đường hẹp hôm nay.  Lạy Chúa Giê-su, con muốn gặp được Chúa tại đó”.