Thứ Năm tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:1-12

 

Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói:  “Bình an cho nhà này!”  (Lu-ca 10:5)

 

          Câu Tin Mừng này xem ra đặc biệt thích hợp với hôm nay là ngày lễ kính thánh Phanxicô Átxixi (1181-1226).  Giống như các môn đệ trong bài đọc Tin Mừng, Phanxicô và các bạn đã đi khắp miền quê để đem Tin Mừng Chúa Giê-su.  Rồi cũng như các môn đệ Chúa, họ thường làm công việc ấy khi đem bình an và sự hòa giải đến những nơi có tranh chấp.

          Một câu chuyện đặc biệt cho thấy Phanxicô có tài kiến tạo bình an.  Vào năm cuối cùng cuộc đời, thị trưởng Átxixi và đức giám mục sở tại có một cuộc tranh chấp.  Để can thiệp, Phanxicô soạn thêm một câu mới cho “Bài ca Anh Mặt Trời và Chị Mặt Trăng” của ngài:  “Lạy Chúa, chúc tụng Chúa qua những ai tha thứ vì lòng yêu mến Chúa… Hạnh phúc thay những ai chịu đựng đau khổ trong bình an;  họ sẽ được Đấng Tối Cao ban triều thiên”.

          Phanxicô cho hai thầy dòng hát lên câu này trước mặt ông thị trưởng và đức giám mục.  Cảm động, ông thị trưởng nói:  “Tôi tha thứ cho đức giám mục là người tôi phải coi như thầy dạy của tôi”.  Đức giám mục trả lời:  “Chức vụ của tôi đòi tôi phải khiêm nhường, nhưng bản chất tôi lại mau giận dữ;  xin ông hãy tha thứ cho tôi!”

          Phanxicô đã hiểu rằng Chúa Giê-su đến để giải hòa chúng ta, không những với Thiên Chúa mà còn với nhau nữa.  Trên bình diện cá nhân, việc không tha thứ có thể hủy hoại gia đình và bạn hữu, thậm chí cả sự lành mạnh và bình an của tâm trí chúng ta nữa.  Còn trên bình diện rộng lớn hơn, không tha thứ có thể đưa tới chiến tranh, xung đột và hủy diệt.  Nhưng Chúa Giê-su đã đến để rao giảng bình an bằng cách huỷ diệt mọi căm thù nhờ thập giá của Người, rồi Người muốn chúng ta hãy gắng “duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại” (Ê-phê-xô 4:3).

          Vậy có ai bạn cần phải tha thứ không?  Bạn hãy cố gắng bỏ qua thù hận.  Mặc dù chỉ cần bước một bước thôi, bạn cứ tiến tới và thực hiện bước ấy.  Quả thực không dễ dàng cho đức giám mục và ông thị trưởng Átxixi tha thứ cho nhau, nhưng họ đã tìm được ơn Chúa để cố gắng.  Cũng không dễ dàng cho chúng ta, nhưng ơn Chúa luôn sẵn sàng dành cho chúng ta.  Nếu bạn không thể tha thứ ngay lúc này, hãy xin Chúa ban cho bạn ơn muốn tha thứ.  Mặc dù bạn không cảm thấy yêu thương người khác, nhưng bạn hãy xem Chúa yêu thương họ như thế nào.  Dù việc ấy có đòi hỏi thời gian, nhưng Chúa vẫn có thể đem lại bình an cho bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa!”