Thứ Sáu tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:13-16

 

Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din!  Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!  (Lu-ca 10:13)

 

          Đây thực là những lời nghiêm khắc!  Những lời Chúa Giê-su chúc dữ cho những thành mà Người đã phục vụ nghe tựa như Người hứa sẽ trả thù họ vì họ đã chối bỏ sứ điệp Người rao giảng.  Chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa sẽ đến trong cơn giận và tiêu diệt bất cứ ai không thống hối tội lỗi mình.

          Nhưng có điều hoàn toàn không thích hợp với hình ảnh ấy.  Chúa Giê-su không quá nhạy cảm đến nỗi cần phải dọa người ta vâng lời.  Trái lại, Người chỉ than vãn về những gì sẽ xảy ra cho các thành này vì họ không chịu sám hối.  Mọi phép lạ Chúa Giê-su đã làm trong các thành ấy, mọi giáo huấn và dụ ngôn Người đã giảng dạy, tất cả đều nhắm cho họ thấy cuộc sống sẽ thế nào nếu họ quay về với Thiên Chúa và bắt đầu lấy lòng nhân hậu và cảm thông mà đối xử với nhau.

          Sự tàn phá mà Chúa Giê-su tiên báo sẽ xảy đến không phải từ tay Người, nhưng từ chính tay họ.  Như thánh Phao-lô đã có lần viết: “Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!” (Ga-lát 5:15).

          Thống hối không chỉ có nghĩa là nói “Tôi xin lỗi”, nhưng là đổi ngược đời sống lại.  Thống hối là xin Chúa ban ơn giúp chúng ta cố gắng thay đổi lối sống chúng ta.  Đó chính là điều Chúa Giê-su hy vọng nó sẽ xảy ra trong các thành này.  Nhưng việc ấy đã không xảy ra.  Người ta vẫn sống trong tội lỗi, bất chấp mọi biểu lộ tình yêu, sức mạnh và lòng thương xót của Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã cho họ thấy.

          Chúa Giê-su biết chúng ta dễ dàng sa chước cám dỗ về lòng tham, ghen tị, thù hận và dâm ô.  Người cũng biết những tội này thật là nguy hiểm.  Vì thế Người đã đi xa hơn nữa khi Người chết cho chúng ta:  là để giải phóng chúng ta khỏi những tội lỗi này và làm cho chúng ta được tràn đầy Thần Khí tình yêu của Người.

          Chúa Giê-su đã nói những lời trên đây sau khi Người rời Ga-li-lê và bắt đầu đi lên Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 9:51).  Người đã làm mọi sự có thể, và đã đến lúc Người phải tiến tới để chấp nhận thập giá.  Chẳng phải là tuyệt vời khi Người đã không “rời” khỏi chúng ta sao?  Ngày qua ngày, Người vẫn ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội để sám hối, để thay đổi tâm hồn và lối sống, và để sinh thứ hoa trái không những có thể thay đổi chúng ta, mà còn thay đổi được những người chung quanh nữa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con xống cuộc sống thực sự sám hối và thay đổi”.