Thứ Tư tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:57-62

 

Chúa Giê-su trả lời.  (Lu-ca 9:58)

 

          Khi Chúa Giê-su bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng lên Giê-ru-sa-lem, có ba người muốn làm môn đệ Chúa đã đến gặp Người.  Mỗi người đều muốn theo Chúa, nhưng những trách nhiệm và lo lắng của họ khiến họ ngừng lại.  Để đáp lại những yêu cầu của họ, Chúa Giê-su nói rõ rằng theo Người không dễ dàng đâu.  Người giúp họ nhìn lại thực tế để họ nhận định xem động lực nào thúc đẩy họ và để họ quyết định có thực sự muốn làm môn đệ Người không.  Cho nên Chúa đã đi thẳng vào những lời của họ để nói đến những câu hỏi đích thực của họ.

          Bạn hãy để ý mỗi người này đều đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su bằng cách nói về hoàn cảnh sống của họ, thí dụ như một đám tang, một cuộc từ giã gia đình, một ưu tư về nơi ăn chốn ở.  Chúa Giê-su không những trả lời họ về những gì họ đề cập tới bề ngoài, mà còn về những động lực sâu xa nhất, những sợ hãi và những ý định của họ. Một trong những câu trả lời của Chúa Giê-su cho thấy kẻ đến với Chúa có lẽ đã mang những hoài vọng giả tạo như muốn được thoải mái và dễ dãi.  Nhưng với một câu trả lời khác, Chúa đã giúp người môn đệ đối diện với thái độ không tự nguyện chấp nhận hy sinh.

          Chúa Giê-su không khi nào cứng cỏi, nhưng chân thành.  Chúa trả lời từng người đến với Chúa để làm sao giúp họ nhận ra bước thực tế nhất phải làm nếu họ muốn đáp lại lời kêu gọi quan trọng của Người.

          Chúa Giê-su có thể giúp bạn nhận biết bản thân rõ ràng hơn.  Người biết bạn đang trung thành theo Người.  Người biết bạn yêu mến Người.  Người muốn cho bạn biết bạn đang mạnh mẽ bước đi với Người, nhưng cũng cho bạn thấy đâu là những lãnh vực bạn cần có thêm ân sủng Người.  Mục đích của Người là luôn giúp bạn thực tế về việc Người kêu gọi bạn làm môn đệ.  Nhưng vì hành trình đòi hỏi phải trả giá đắt, nên Người cũng muốn bảo đảm với bạn là Người đang sánh bước cùng bạn trên đường.

          Vậy hôm nay bạn hãy nói với Chúa Giê-su.  Hãy nói với Người rằng bạn muốn theo Người.  Nhưng bạn cũng hãy nói với Người về những gì đang xảy ra trong đời bạn lúc này và những do dự bạn đang có.  Hãy để Người trả lời bạn giống như Người đã trả lời những người trong bài Tin Mừng hôm nay, để bạn hiểu rõ hơn những động lực thúc đẩy bạn.  Rồi bạn sẽ sẵn sàng bước bước kế tiếp trong hành trình với Chúa Giê-su.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn bước theo Chúa như các môn đệ đã làm.  Xin Chúa giúp con nhận ra bước thực tế kế tiếp con phải bước hôm nay”.