Thứ Sáu tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:15-26

 

Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó.  (Lu-ca 11:26)

 

          Mỗi khi một chính phủ bị lật đổ thì câu hỏi luôn luôn là cái gì sẽ nổi lên để thay thế.  Đôi khi một chính phủ vững chắc được thiết lập đem lại một thời hòa bình và công lý.  Tuy nhiên nhiều lần khác, sự trống vắng quyền lực đã gây nên những chia rẽ và tranh giành, thậm chí cả bạo động nữa.

          Khung cảnh một biến động chính trị chứng minh lời Chúa Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay.  Khi chúng ta đồng hành với Chúa Giê-su, Người giúp chúng ta nhận ra những tính hư nết xấu chống lại Người.  Để đáp lại, chúng ta cố gắng “lật đổ” chúng.  Chúng ta đi xưng tội và quyết tâm tận diệt chúng.  Nhưng đó chỉ là một phần của giải pháp thôi.  Chúng ta không thể nghĩ việc xưng thú tội lỗi có thể tự động thay đổi hoàn toàn chúng ta được đâu.

          Sau khi quay lưng lại với đường xưa lối cũ và lãnh nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta còn phải lấp vào những chỗ trống bằng những cách thức mới.  Chúng ta cần phát huy những thói quen mới, những thái độ mới và những lối suy nghĩ mới.  Nếu không, những đường lối cũ sẽ lại lẻn vào, rồi chúng ta sẽ cảm thấy có tội gấp đôi vì để cho chúng đánh ngã chúng ta.

          Vậy phải làm gì để thực hành điều này?  Giờ đây bạn hãy dành một lúc để nhận diện một thói quen hoặc một khuynh hướng bạn muốn thắng vượt.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn.  Rồi hãy đi theo câu nói “Tôi không muốn làm điều ấy nữa”, bạn hãy nghĩ tới điều cần phải làm cho đúng chỗ.  Thí dụ nếu bạn có khuynh hướng hay kêu ca phàn nàn, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn tập tành thái độ biết ơn.  Rồi bạn hãy tìm những cơ hội để đặc biệt tạ ơn Chúa vì lòng nhân lành của Người.

          Hoặc nếu bạn nghi ngờ minh đã lãng phí quá nhiều thì giờ cho internet vào buổi tối, hãy nghĩ tới những cách khác để có thể tránh và tìm cách thư giãn khác.  Có lẽ nên đi bộ ngoài trời hoặc gọi điện thoại thăm một người bạn, những việc này sẽ giúp bạn phục hồi.  Hãy có óc sáng tạo và sẵn sàng thử những giải pháp khác.

          Suốt tiến trình này, bạn hãy nhớ cứ tiếp tục cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ.  Hãy cầu xin Người ban ơn khôn ngoan để phân định những tập quán xấu.  Hãy xin Người ban ơn giúp bạn thắng được những thói xấu ấy.  Rồi hãy xin Người chỉ cho bạn thấy những lối sống mới đem lại bình an cho bạn nhiều hơn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con tập những thói quen mới để giúp con đến gần Chúa Giê-su hơn”.