Thứ Tư tuần 27 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 2:1-2, 7-14

 

Các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gio-an, những người được coi là cột trụ… (Ga-lát 2:9)

 

          Nếu nhìn vào những ngôi vương cung thánh đường nguy nga trên thế giới, bạn sẽ thấy có nhiều cột trụ vĩ đại, chạm trổ thật đẹp, nâng đỡ tòa nhà.  Cột trụ gồm đủ loại:  hình ống, vuông, tròn, bằng gạch, bằng gỗ…  Hầu như luôn có nhiều cột trụ, chứ không phải một, để nâng đỡ cả khối kiến trúc.  Chỉ có một cột trụ thì làm sao đủ để chịu sức nặng được.

          Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phao-lô viết về thứ cột trụ khác, tức những cột trụ nâng đỡ Giáo Hội.  Người dùng thuật ngữ này để mô tả Gia-cô-bê, Phê-rô và Gio-an là những vị lãnh đạo đã tạo nên lịch sử cho Giáo Hội, nâng đỡ Giáo Hội được vững chắc và củng cố mọi người chung quanh các ngài.

          Gọi các vị tông đồ này là cột trụ thật đúng nghĩa.  Không những các ngài đã nâng đỡ Giáo Hội qua mọi lúc khó khăn, mà còn đóng vai trò giống như những cột trụ của mọi tòa nhà, nghĩa là không vị nào làm công việc ấy một mình cả.  Các ngài đã chia sẻ với nhau những gánh nặng.  Gia-cô-bê thì lãnh đạo giáo hội Giê-ru-sa-lem.  Phê-rô và Gio-an thì du hành hết giáo hội này đến giáo hội khác để giảng dạy và củng cố đức tin tín hữu.  Phao-lô thì mở rộng biên giới, thiết lập các giáo hội tại Tiểu Á và Âu châu.  Hết thảy các ngài đều hiểu rằng chỉ một người sẽ không thể làm hết được mọi việc, rồi các ngài cũng hiểu rằng mỗi người có những tài cán và khả năng riêng, nên mỗi người đều có thể đem lại cho Giáo Hội những phúc lành khác nhau.

          Nhiều người chúng ta cũng là các cột trụ.  Nếu bạn là người cha hoặc mẹ trong gia đình, bạn là cột trụ của gia đình.  Nếu bạn hướng dẫn một nhóm trong giáo xứ, bạn là một cột trụ.  Có thể bạn là một người đáng tin cậy đối với một người bạn thân.  Người này tin tưởng bạn nâng đỡ họ.

          Nhưng bạn cũng đừng nghĩ rằng cả đời bạn là chỉ để nâng đỡ người khác.  Cũng như Phê-rô cần đến Phao-lô, bạn cần đến sự nâng đỡ của người khác.  Bạn cần những cột trụ này giúp bạn chia sẻ gánh nặng và giữ cho bạn khỏi ngã quỵ khi bạn cảm thấy mình yếu đuối hoặc kiệt sức.  Bạn không cần phải chất gánh nặng của cả thế giới lên vai bạn.  Bạn không cần phải là người duy nhất nâng đỡ người khác.  Nhưng hãy nhìn chung quanh.  Có thể bạn đang được vây quanh do những cột trụ.  Hãy để họ giúp đỡ bạn.  Hãy để họ chia sẻ gánh nặng của bạn.  Cùng với nhau, chúng ta có thể nâng đỡ gia đình chúng ta và gia đình Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết chia sẻ với những người chung quanh”.