Chúa Nhật tuần 28 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:17-30

 

… cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.  (Mác-cô 10:30)

 

          Hôm nay tại Rô-ma Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ phong thánh cho Đức Giám mục Oscar Romero của nước El Salvador, cùng với việc phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI.

          Được chọn làm tổng giám mục El Salvador năm 1977, đức cha Romero đã phục vụ trong thời buổi sóng gió chính trị và bách hại tôn giáo.  Qua những bài chia sẻ Lời Chúa, thuyết giảng trên truyền thanh và những bài báo, đức cha Romero đã trở thành tiếng nói lương tâm quốc gia của ngài.  Luôn nhắc tới sứ điệp Tin Mừng, ngài lên án bạo lực và tham nhũng đã gây đại họa cho đất nước ngài.

          Rất nhiều cuộc đe dọa mạng sống vẫn không làm cho đức cha Romero sợ hãi.  Trong một bài giảng, ngài nói:  “Các ông có thể bảo dân chúng rằng dù họ có thành công trong việc giết tôi, thì tôi sẽ vẫn tha thứ và chúc phúc cho những người làm việc ấy.  Hy vọng là họ sẽ nhận ra rằng mình chỉ mất thời giờ thôi.  Một giám mục có chết đi, nhưng Giáo Hội của Chúa là dân chúng sẽ không khi nào mất được”.  Ngày 24 tháng 3, 1980, đang khi ngài dâng Thánh lễ, một tên sát thủ đứng trước cửa nhà nguyện bắn vào.  Đức cha Romero đang đứng trước bàn thờ bị bắn vào ngực và chết tại chỗ.

          Trong bức thư loan báo việc phong hiển thánh cho dức cha Romero, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết:  “Trên miền đất hoa lệ Trung Mỹ bên bờ Thái bình dương, Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội Người một vị giám mục nhiệt thành, yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em, trở nên hình ảnh của Chúa Ki-tô, Mục Tử Nhân Lành.  Trong những lúc khó khăn, đức Tổng giám mục Romero đã biết phải làm sao dẫn dắt, bênh vực và bảo vệ đoàn chiên của ngài… Rồi trong giờ chết, đang khi cử hành Thánh lễ tình yêu và hòa giải, ngài đã lãnh nhận ơn hoàn toàn đồng hóa mình với Đấng đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên”.

          Oscar Romero đã sống lời Chúa trong các bài đọc hôm nay.  Ngài đã chọn sự khôn ngoan của Thiên Chúa chứ không chọn sự giàu sang và tiện nghi của thế gian.  Ngài đã công bố Lời Chúa giúp cho người ta động lòng.  Rồi ngài đã đem mọi sự hiến cho người nghèo của nước El Salvador.  Ước mong chứng từ của ngài thúc giục tất cả chúng ta đáp lại tiếng kêu cứu của người nghèo và người bị áp bức.

 

          “Thánh Oscar Romero, cầu cho chúng con”.