Thứ Hai tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:29-32

 

Thế hệ này là một thế hệ gian ác.  (Lu-ca 11:29)

 

          Chẳng phải Chúa Giê-su đã tỏ ra hơi khó khăn với thế hệ của Người sao?  Nhưng rồi có lẽ một tư tưởng tương tự vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu óc chúng ta.  Có thể người ta cũng phải kinh ngạc khi nhìn chung quanh và nhận thấy những đường lối thế hệ chúng ta đang chối bỏ Thiên Chúa.  Mỗi ngày chúng ta đều nghe tin tức nói đến những gương xấu về tôn giáo hoặc chính trị, những hành vi hận thù hoặc bạo động, chiến tranh hay vô luân.  Thật nản quá!

          Nhưng người ta luôn có lý do để hy vọng.  Bạn cứ nhìn vào thành Ni-ni-vê là rõ.  Dân thành Ni-ni-vê đã sám hối khi mới chỉ nghe phần mở đầu cuộc rao giảng của ngôn sứ Giô-na.  Hoặc bạn hãy xem gương hoàng hậu Sê-ba.  Bà đã kinh ngạc và ngợi khen Thiên Chúa của Ít-ra-en vì sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn.

          Hay hơn nữa, bạn hãy nghĩ tới thế hệ Chúa Giê-su.  Bạn có thể lý luận rằng đó là thế hệ xấu xa nhất.  Chính những người thuộc thế hệ này đã chối bỏ Chúa Giê-su và đã toa rập để giết Người, bất chấp những việc lành Người đã làm.  Nhưng thế hệ ấy dù xấu xa gấp mấy, vẫn để lại cho chúng ta những con người như Phê-rô, Gio-an, Maria Mácđala và chính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.  Những vị anh hùng liệt nữ này là những phần tử thuộc “thế hệ gian ác”, đã thay đổi dòng lịch sử (Lu-ca 11:29).  Nhờ các ngài và những người giống như các ngài, Tin Mừng đã lan rộng toàn cõi Địa Trung hải chỉ trong vòng vài thập niên!

          Mỗi thế hệ gian ác một cách.  Nhưng Thiên Chúa đổ xuống muôn vàn ơn cho mọi thế hệ, và mỗi thế hệ đáp lại ơn Chúa một cách riêng.  Thế hệ này qua thế hệ khác, Thiên Chúa vẫn tiếp tục quy tụ người ta lại với Người, để Người có thể tha thứ, chữa lành và yêu thương những con người Chúa đã dựng nên.

          Chúng ta có đang sống trong một thế hệ gian ác không?  Có chứ, qua những cách chúng ta hành động.  Nhưng giữa mọi thứ tội lỗi, chia rẽ, hận thù và bạo lực vây quanh, chúng ta vẫn có thể can đảm.  Chúa không bị giới hạn do tội lỗi chúng ta bất kể chúng nặng nề cỡ nào.  Chúa vẫn đến với mọi người và người ta vẫn đáp lại Chúa.  Bất kể mọi sự tốt xấu ra sao, vẫn luôn có những tia hy vọng, không phải vì chúng ta là người thế nào và đã làm gì, mà vì tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta.  Chúng ta chỉ cần mở mắt để nhận biết thôi.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa thế hệ này.  Xin giúp con giữ vững niềm hy vọng và tín thác vào Chúa”.