Thứ Năm tuần 28 Thường niên

Lễ thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

 

Suy niệm Lu-ca 10:1-9

 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.  (Lu-ca 10:9)

 

          Bạn có biết là thánh Lu-ca đã viết hơn 25 phần trăm Tân Ước không?  Cộng thêm    sách Tin Mừng, ngài cũng viết sách Công Vụ Tông Đồ nữa.

          Trong sách Công Vụ, Lu-ca cho chúng ta một tài liệu lịch sử về cuộc khai sinh và phát triển của Giáo Hội ban đầu.  Còn sách Tin Mừng, bởi được viết theo một khung cảnh lịch sử với cấu trúc rời rạc, chú ý nhiều hơn đến việc trình bày cho chúng ta biết sứ điệp của Chúa Giê-su.  Vậy chúng ta thử nhìn vào một vài chủ đề quan trọng của thánh Lu-ca.

          Trước hết, sứ điệp của Chúa Giê-su nói về niềm vui (Lu-ca 1:14, 44, 47, 58).  Chỉ có thánh Lu-ca kể lại những câu chuyện Năm Mầu nhiệm vui của    kinh Mân Côi.  Thánh Lu-ca cũng là người duy nhất nói về niềm vui rộ lên ở trên trời khi có một con chiên lạc, một đồng tiền bị mất và người con hoang đàng được tìm thấy (15:1-32).

          Thứ hai, sứ điệp của Chúa Giê-su là sứ điệp về lòng thương xót.  Lu-ca kể rằng Chúa Giê-su an ủi một phụ nữ sám hối đã xức dầu thơm lên chân Người và Người chia sẻ bữa ăn với ông Da-kêu, một người thu thuế danh tiếng (7:36-50;  19:1-10).

          Thứ ba, sứ điệp của Chúa Giê-su là về việc lo lắng chăm sóc cho người nghèo.  Lu-ca bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su đã sinh ra trong khó nghèo.  Ngài cảnh giác chúng ta về những nguy hiểm do của cải (Lu-ca 6:24).  Rồi ngài cảnh báo chúng ta đừng vướng mắc vào ao ước được giàu có (12:16-21).  Dụ ngôn về ông phú hộ và người nghèo La-da-rô đem lại cho chúng ta một một hình ảnh rùng rợn về những gì có thể xảy ra nếu chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước những người thiếu thốn (16:19-31).

          Thứ bốn, sứ điệp của Chúa Giê-su là về việc cầu nguyện.  Lu-ca mô tả Chúa Giê-su cầu nguyện vào những thời điểm quan trọng cuộc đời của Người:  khi chịu phép rửa (3:21), khi Người tuyển chọn các tông đồ (6:12), trong cuộc Hiển Dung trên núi (9:28-29), và trong vườn Ghết-sê-ma-ni (22:41).

          Sau cùng, sứ điệp của Chúa Giê-su là về sự kiện được tràn đầy Thánh Thần.  Ông Gio-an Tẩy Giả, Mẹ Ma-ri-a, bà Ê-li-sa-bét, ông Da-ca-ri-a và ông Si-mê-ôn là những vị đã được tràn đầy Thánh Thần.  Ngay trước khi lên trời, Chúa Giê-su đã hứa là chúng ta cũng sẽ được tràn đầy Thánh Thần (Công Vụ 1:5, 8).

          Niềm vui.  Lòng thương xót.  Chăm sóc cho người nghèo.  Cầu nguyện.  Chúa Thánh Thần.  Đó là những cách Lu-ca dùng để nói với chúng ta rằng Triều Đại Thiên Chúa đã “đến gần” (10:9).  Vậy hôm nay chúng ta hãy nắm giữ lấy Triều Đại ấy!

 

          “Lạy Chúa, xin cho chúng con được tràn đầy niềm vui khi chúng con sống cho Chúa hôm nay”.