Thứ Tư tuần 28 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 1:1-4, 6

 

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước.  (Thánh Vịnh 1:3)

 

          Những cây liễu có một hệ thống rễ rất khỏe.  Chúng yêu thích nước!  Rễ của chúng thường lan rộng hơn cả tàng cây và ăn sâu xuống đất để tìm nguồn nước.  Vì thế chúng rất xanh tươi khi mọc bên một con suối.

          Đó là hình ảnh tác giả Thánh Vịnh dùng để mô tả những ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta.  Khi tuân giữ Lề Luật Chúa, chúng ta cũng giống như một cây ăn trái dược trồng bên dòng nước.  Thánh Phao-lô sử dụng hình ảnh tương tự khi ngài khích lệ chúng ta hãy “sống nhờ Thần Khí” để chúng ta có thể sinh “hoa trái của Thần Khí” (Ga-lát 5:16, 22).  Cho nên chúng ta cần phải mạnh mẽ giống những cây liễu khi chúng ta đâm rễ sâu và rộng để tìm được nguồn nước hằng sống của Chúa Thánh Thần.

          Điều này xem ra như chuyện trên trời, nhưng thánh Phao-lô rất thực tế trong bài đọc 1 hôm nay.  Người cho chúng ta một danh sách “các việc do tính xác thịt gây ra” (Ga-lát 5:19), đối nghịch với những hoa trái đầy lôi cuốn của Thần Khí.  Chúng ta đã từng cảm nghiệm tính ích kỷ, giận dữ, tranh chấp, vô luân… mà thánh Phao-lô gọi đó là các việc do tính xác thịt gây ra.  Chúng ta cũng cảm nghiệm được những hoa trái của Thánh Thần, cho dù chỉ là chóng qua.  Tin vui thánh Phao-lô muốn chia sẻ là chúng ta có thể thay đổi, khởi từ những thúc giục của tính xác thịt – bằng cách đóng đinh chúng vào thập giá – để đến với những hoa trái của Thần Khí (Ga-lát 5:24).  Tốt hơn nữa, chúng ta không cần phải đi thật xa;  Thánh Thần đã ở ngay trong chúng ta rồi!

          Vậy làm sao chúng ta lan rễ tới được nước hằng sống?  Bằng thái độ rõ ràng và quyết tâm.  Thí dụ khi bạn nghe tiếng lương tâm bảo bạn hãy giữ im lặng thay vì nói xấu người khác, bạn đừng bỏ qua tiếng nói ấy.  Nếu một đoạn Kinh Thánh hoặc một lời kinh khiến bạn chú ý trong Thánh lễ, hãy ở lại trong nhà thờ thêm ít phút và cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần.  Hãy bắt đầu ngày sống của bạn bằng cách dâng tâm hồn và quyết tâm lên Chúa để xin Người ban ơn dẫn dắt và ơn khôn ngoan.

          Một khi đã đâm rễ sâu trong Chúa Thánh Thần, bạn sẽ đem lại hoa trái phong phú hơn.  Chúa đã hứa, nên bạn luôn có thể tín thác Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn lãnh nhận nước bổ dưỡng của Chúa.  Con muốn làm cây sinh hoa trái tốt của Chúa.  Xin Chúa ngự đến và làm cho con được tràn đầy”.