Chúa Nhật tuần 29 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:35-45

 

Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.  (Mác-cô 10:45)

 

          Người ta ước tính những công ty Internet khởi đầu sẽ cố gắng rút gọn mười năm phát triển lại thành ba năm thôi.  Vậy bạn thử tưởng tượng toàn bộ nhân viên phải ráng hoàn tất cả một đống việc làm trong thời gian ba năm ấy.  Bạn cũng thử tưởng tượng mỗi nhân viên phải hy sinh để làm sao giúp cho công ty thành công.

          Rồi bây giờ bạn thử tưởng tượng một ngày kia, một trong số các nhân viên đứng lên trong một cuộc họp và xin ông chủ cho anh ta làm người trưởng ban nòng cốt đứng đầu các người khác.  Bạn cứ tưởng tượng anh ta muốn có văn phòng ở riêng một góc và tất cả những tiện nghi khác đi kèm địa vị như thế.  Bạn nghĩ các đồng nghiệp của anh ta sẽ phản ứng thế nào?  Tất cả ai ai cũng phải làm việc vất vả!  Vậy tại sao anh này lại phải được đối xử đặc biệt như vậy?

          Khung cảnh này gần giống với khung cảnh trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, khi Gia-cô-bê và Gio-an xin Chúa Giê-su dành cho họ chỗ ngồi đặc biệt khi nào Chúa ở trong vương quốc Người.  Mọi môn đệ đều làm việc vất vả và trung thành theo Chúa Giê-su, vậy tại sao hai ông này lại được nâng lên trên những người khác?

          Dường như hai ông đã không hiểu ba điều quan trọng.  Thứ nhất, họ không hiểu rằng Chúa Giê-su được chỉ định làm một vị vua thiên quốc chứ không phải vua trần thế.  Họ quên rằng Người muốn xây dựng một vương quốc xây dựng trên tình yêu và lòng thương xót, chứ không phải trên quyền lực và thống trị.

          Thứ hai, họ không hiểu rằng Chúa Giê-su đến để chết chứ không phải để cai trị.  Người đã đến, không phải để được hầu hạ như bậc vua chúa, nhưng để phục vụ dân Người, đến nỗi hy sinh ngay chính mạng sống mình vì họ.

          Sau cùng, họ quên mất rằng đây không phải là việc thi đua để giành phần thưởng.  Hễ ai phục vụ Chúa Giê-su thì sẽ được ban cho một chỗ danh dự trên trời!

          Giống như các tông đồ, bạn cũng thuộc về đoàn môn đệ của Chúa Giê-su.  Vậy bạn hãy nghĩ đến vai trò của bạn trong tổ chức ấy.  Người đang kêu gọi bạn như thế nào để bạn hy sinh mạng sống mình mà phục vụ Người và vương quốc Người?

 

          “Lạy Cha, xin Cha ban cho con tâm hồn của một người tôi tớ.  Lạy Chúa, con muốn hiến thân để chắc chắn rằng mọi người trong vương quốc Chúa đều thành công”.