Thứ Hai tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:13-21

 

Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.  (Lu-ca 12:15)

 

          Chúa Giê-su vừa giảng cho dân chúng một bài dài nói về những sự giàu có đang chờ đợi những ai tin vào Người.  Người vừa kết thúc khi bảo họ đừng lo lắng về tương lai họ sẽ ra sao, vì Thiên Chúa sẽ chăm sóc cho họ.  Nhưng lại có người làm cho Chúa phải ngừng lại.  Anh ta thưa với Chúa:  “Xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”.  Thật cũng lạ, Chúa Giê-su không tỏ ra thất vọng!  Ngoài lối hỏi sống sượng, việc anh ta xin Chúa can thiệp còn cho thấy những thứ làm dân chúng chia trí như thế sẽ khiến họ bị thiệt thòi.

          Chúa Giê-su dạy rằng không phải thiếu của cải vật chất làm cho người ta hóa ra nghèo.  Trái lại bận tâm lo lắng mình có gì và có bao nhiêu, rồi làm sao có được, những điều này mới làm cho chúng ta thành nghèo nàn.  Tại sao vậy?  Vì chúng khiến ta không còn quan tâm đến những sự giàu có Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta nữa.  Chúng chuyển những tư tưởng và cố gắng của ta từ việc phụng sự Đấng Tạo Hóa sang phục vụ những tạo vật.  Chúa Giê-su không bảo rằng của cải vật chất là xấu xa hoặc cần phải khinh miệt.  Nhưng Người nói rõ ràng là “không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lu-ca 12:15).

          Vậy đâu là những điều “quan trọng đối với Thiên Chúa” (Lu-ca 12:15)?  Trước hết là chúng ta phải biết tình yêu Thiên Chúa yêu thương chính chúng ta.  Người đã dựng nên chúng ta vì tình yêu, nên Người luôn yêu thương chúng ta.  Thứ hai là chúng ta quan trọng đối với Người, rất quan trọng đến nỗi chúng ta tin được rằng Người luôn chăm sóc chúng ta.  Thứ ba là Chúa Giê-su đã chết và sống lại để chúng ta cảm nghiệm được ân sủng của Chúa biến đổi đời sống chúng ta.  Và cuối cùng, tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, chúng ta hãy hiến thân để yêu thương và phục vụ những người chung quanh, nhất là những người thiếu thốn      .

          Đó là những sự giàu có chúng ta có thể lãnh nhận được, bất kể chúng ta giàu hay nghèo về vật chất.  Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta có thể thưa với Chúa chúng ta yêu mến Người thật nhiều.  Tốt hơn nữa, chúng ta có thể lắng nghe Người dạy rằng Người yêu thương chúng ta rất nhiều!  Mỗi đoạn Kinh Thánh đều có thể trở thành dấu chỉ nói lên tình yêu ấy và cho chúng ta thấy phải đào sâu cảm nghiệm về tình yêu ấy.  Đọc truyện các thánh hoặc đọc sách thiêng liêng, tham dự Thánh lễ…, qua những phương thức này, chúng ta có thể tích trữ cho mình mọi điều quan trọng.

 

          “Lạy Cha, xin Cha dạy con biết tích trữ những sự giàu có trên trời.  Con tin Cha sẽ ban chúng cho con”.